Deze homepage is een scrollpagina. Voor aanvullende informatie: klik op de button                              rechtsboven

Meer
Uitdunnen 3.JPG

 

Barendrecht tegen windmolens. 

 

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

De overwinning binnen handbereik

Stichting Wind van Voren en haar  medestanders zijn ruim zeven jaar intensief bezig om te voorkomen dat er in de noordrand van de Hoeksche Waard mega-windturbines ( 187 m tiphoogte) geplaatst gaan worden , die zware overlast  in Barendrecht en de Hoeksche Waard  zullen veroorzaken. Een groot stuk recreatiebos verdwijnt daarvoor. 

We hebben een uitgelezen kans om de bouw van de 5 windturbines van ”het Oude Maas project “  te voorkomen en daarom hebben onze advocaten namens Stichting Wind van Voren en een aantal andere belanghebbenden een zeer degelijk en kansrijk bezwaarschrift ingediend.

 

Het onlangs verloren kort geding tegen de bomenkap t.b.v. de 5 windturbines was een vertragingsactie om de kap over het broedseizoen heen te tillen. Provincie en gemeente hebben de zaak doorgedrukt.

Rechter ging er ook  niet in mee. Hij oordeelde dat de actie in feite tegen de windturbines gericht was en niet tegen de bomenkap.

 

Het is het eerste bezwaarschrift  in Nederland waarin het bevoegd gezag wordt gevraagd een onherroepelijk verleende vergunning in te trekken, omdat er sprake is van een novum in de uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg van 25 juni 2020.

Eén overwinning ergens in Nederland heeft een sneeuwbal effect op alle anderen windturbine projecten. Bestaande projecten en tekentafel projecten.

Het Oude Maas project zou de start kunnen zijn van die sneeuwbal.

Begint in Barendrecht de victorie ? Ja.

Zoals te begrijpen is zijn dit kostbare procedures en voor de meeste particuliere  actiegroepen niet  langdurig op te brengen. Daar profiteren de lokale overheden en windexploitanten van, want langdurig en kwalitatief hoogwaardig juridisch verzet plegen wordt zodoende bijna onmogelijk.

Echter, wij geven niet op omdat er een  zeer reële kans om deze zaak nu te gaan winnen voor heel Nederland. :  “ het is niet of we gaan winnen , maar wanneer we gaan winnen “. Het Unierecht staat volledig aan onze kant.

Daarvoor hebben we financiële middelen nodig en daarom is elke  bijdrage meer dan welkom.

Mocht u overwegen om ook iets bij te dragen, dan wordt dat zeer gewaardeerd en werkt u actief mee aan het behoud van een gezond woon- en leefklimaat in ons steeds vollere land. Elk(e) Euro, Heitje of  Joetje is welkom ! Met vele kleine gaven komen we er ook.

 

Als u ons wilt steunen, maak dan een gift over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61 of scan de QR code.

t.n.v. Stichting Wind van Voren

K.v.K. nummer: 60839368

Hartelijk dank!

info@windvanvoren.nl

QR code 24-0202021.png

KAPPEN MET DEZE WAANZIN

Achter de button hieronder beelden van 27 februari 2021. Voor de aanleg van een industrieel windpark in een beschermd natuurgebied langs de Oude Maas in de Hoeksche Waard worden ruim duizend bomen omgezaagd.

Een in deze regio zeer schaars stuk bos dat bijna volledig wordt omringd door kilometers akkerland, maar bizar genoeg toch is gekozen als meest geschikt voor de bouw van zware industrie in de vorm van 187 meter hoge ernstig overlast veroorzakende windturbines.

Zelfs de aanwezigheid van diverse beschermde diersoorten en het feit dat het hier om een Natura 2000 gebied gaat mag niet in de weg staan van de subsidiehongerige projectontwikkelaars.

Dit is door de staat gesubsidieerd vandalisme.

IPCC en wetenschap verder uit elkaar dan ooit

Prof. Guus Berkhout

 

In haar zojuist uitgebrachte speciale rapport stelt het IPCC vast dat de mens de enige schuldige is aan mondiale opwarming

 

Inleiding:

In oktober 2018 is het Intergouvernmental Panel on Climate Change (IPCC) uitgekomen met een speciaal rapport (SR 1.5) dat de meest recente visie van het IPCC laat zien over oorzaak en aanpak van klimaatverandering.

Het is gebaseerd op conclusies en aanbevelingen van haar drie werkgroepen (Science, Impacts, Mitigation).

We zien dat in SR 1.5 geen sprake meer is van enige voorzichtigheid over (on)zekerheden.

Alle mondiale opwarming vanaf de kleine ijstijd wordt nu toegeschreven aan de mens.

Voorts wordt alarmfase rood aangekondigd.

Over 30 jaar (in 2050) moet ‘zero carbon emission’ een feit zijn, zo luidt het IPCC decreet.

 

Ik heb SR1.5 aandachtig bestudeerd en kan niet anders concluderen dat de gedachtegang nog maar weinig met integere wetenschap te maken heeft.

leaked-globalist-soros-gave-al-gore-mill

Een alternatief voor de huidige energiepolitiek:

Lees daar ook: SLACHTOFFERS VAN ENERGIE EN KLIMAATBELEID

Een bijdrage van Dr. Pieter Lukkes​             

Totale minachting van de burger

Het Pascalkwartier in Rotterdam-Zuid is een nieuwbouwwijk met 102 woningen, waarvan in fase 2 de laatste 48 in april/mei en november/dec van 2018 zijn opgeleverd. De wijk ligt aan de Pascalweg, dichtbij het Vaanplein, op een voormalig bedrijventerrein terrein van o.a. caravanhandel van Esveld.

De verkoper van de woningen in deze fase 2 is AM B.V. en de aannemer is Dura Vermeer.

 

AM B.V prijst de woningen als volgt aan op hun site:

 

“Ideaal voor gezinnen die dorps, comfortabel, veilig en ruim willen wonen, met de grote stad binnen handbereik. Op de groene en waterrijke locatie in IJsselmonde ontwikkelt AM de intieme woonbuurt Pascalkwartier, bereikbaar via één toegangsweg. Door de beschutte ligging ontstaat een autonoom en kindvriendelijk woonmilieu. Het landelijke ontwerp van de woningen sluit aan op de lommerrijke en landschappelijke omgeving en de bijpassende bebouwing van de twintigste eeuw.”

Pascalkwartier_2-1.jpg
Pascalkwartier_1.jpg

Deze maand, december 2018, worden de laatste woningen opgeleverd.

Pas eind september van dit jaar is de bewoners door de gemeente Rotterdam meegedeeld dat op een paar honderd meter afstand, nabij het Vaanplein, de bouw van drie mega-windturbines is gepland. Onvoorstelbaar en  schandalig, vooral als je bedenkt dat de bouwplannen voor windturbines op die locatie al jaren bekend zijn bij alle instanties en ook bij de gemeente Rotterdam.

Er is notabene vorig jaar, dus ruim vóór aanvang van de bouw van de 2e fase, door de toenmalige Rotterdamse wethouder een bezoek gebracht aan de Provinciale Staten in Den Haag:

 

Er mogen geen windmolens komen bij het Vaanplein in Barendrecht, stelt de gemeente Rotterdam. Wethouder Pex Langenberg gaat vandaag zijn zegje doen bij de provincie. “Wij zullen gebruik maken van ons spreekrecht tijdens de hoorzitting van de Statencommissie. ”De locaties zijn ‘zoeklocaties’, waardoor er mogelijk windmolens kunnen komen. Dat ziet de gemeente niet zitten, omdat die plekken op korte afstand van Rotterdamse woongebieden liggen.

Bron: De Telegraaf, 22-11-2017

 

Het plan tegenhouden is hem niet gelukt, maar zelfs daarna werden de bestaande en aspirant bewoners nog steeds niet ingelicht.

Het mag duidelijk zijn dat de minachting voor de belangen van hun burgers bij sommige bestuurders bijna onbegrensd is.

De overlast door lawaai en slagschaduw die na plaatsing van de windturbines kan optreden zal onacceptabel groot zijn.

Daarbij zal, door dit in werkelijk alle opzichten krankzinnige plan, de waarde van de splinternieuwe huizen fors kelderen en daarmee de bewoners financieel duperen.

De huizen worden na plaatsing ook nog eens moeilijk verkoopbaar, dat is bij vergelijkbare projecten wel gebleken.

 

Klik voor een indruk van de gevolgen van plaatsing van windturbines nabij woningen op onderstaande button:

Inmiddels zijn de bewoners zich aan het organiseren en hun verzet tegen deze mogelijke aanslag op hun gezondheid en leef- en woongenot zal met alle mogelijke middelen, waaronder  juridische procedures tegen de verantwoordelijke partijen, worden gevoerd.

Stichting Wind van Voren zal hen daarin actief ondersteunen.

Klik op onderstaande button voor de PLANMER voor de windlocatie Vaanplein:

Balance of Justice.jpg

Strijd tegen turbines Oude Maas gaat hoe dan ook door

Folkert van der Krol, Algemeen Dagblad, 5-12-’18

Tegenstanders van het plan voor de bouw van vijf windturbines langs de Oude Maas tegenover Barendrecht deden gisteren in Den Haag verwoede pogingen de Raad van State te overtuigen. 
De hoogste bestuursrechter moet beslissen of de bouw van de gevreesde 'reuzen' tussen Heinenoord en Puttershoek door mag gaan.

Miljoenen aan planschadeclaims stelt de Barendrechtse stichting Wind van Voren van voorzitter Rob Nijssen de initiatiefnemers Eneco en Renewable Factory en de gemeente Binnenmaas in het vooruitzicht. 
Advocaat Peter de Lange wil desnoods bij het Europese hof zijn gelijk halen. 
Tenminste, als de Raad van State instemt met de bouw van de turbines, waarvan de bladen tot 187 meter hoogte mogen reiken. 
De Lange denkt dat het misschien niet eens zover komt. Hij baseert zich daarbij onder meer op een Europees arrest. 
Dat stelt volgens hem nog meer eisen aan de procedure voor grote projecten. 
,,Dat heeft gevolgen voor grote bouwprojecten in het hele land'', aldus De Lange. ,,Zie het als een toren waarvan je de onderste steen weghaalt. Dan stort het hele gebouw in.''

Ook onder anderen eigenaren van appartementencomplexen met uitzicht op de turbines en de gemeente Barendrecht vochten het plan aan. 
Ze vrezen voor geluidsoverlast, aantasting van het woongenot, zichtvervuiling, waardedaling van hun woningen en nadelige gevolgen voor het recreatiegebieden aan beide zijden van de Oude Maas.

,,We hebben gedaan wat we konden en moesten doen'', aldus De Lange. Jos Timmermans, juridisch adviseur van Binnenmaas, pareerde kritiek van tegenstanders en vragen van de staatsraden. 
Volgens hem is de procedure volgens de regels verlopen en blijft onder meer het geluid binnen de toegestane normen.

 

Ernstige ziekte

 

Bewoners Ton en Wil van den Heuvel van een woning op Recreatiepark Oude Maas in Barendrecht vrezen de turbines. Wil van den Heuvel lijdt aan een ernstige ziekte en weet dat ze in de toekomst afhankelijk wordt van een rolstoel. 
Ze vreest voor geluidsoverlast, slagschaduw en een verpest uitzicht. ,,Alles, ramen, bank en werkkamer, is gericht op de voorkant van onze woning die op een paar meter van de Oude Maas staat'', zegt ze. ,,Maar recht tegenover onze woning komt de vijfde, meest oostelijke windmolen...'' Uitspraak binnen 12 weken.

Eerste zitting Raad van State

Donderdag 15 november was bij de Raad van State de eerste van twee zittingen waarmee Stichting Wind van Voren de plaatsing van windturbines in Binnenmaas, langs de oever van de Oude Maas en recht tegenover Barendrecht probeert te voorkomen.

Met geweldige ondersteuning van het Barendrechtse advocatenkantoor van Vos & De Lange hebben wij een beroepsschrift ingediend dat staat als een huis. 
Zelfs zo sterk, dat de Raad van State donderdag een aparte zitting heeft gewijd aan slechts één specifiek en keihard punt uit ons beroepsschrift. 
Een zeer uitzonderlijke gebeurtenis bij de hoogste bestuursrechter in ons land.
Een punt waar ook de overheid zich blijkbaar ernstig zorgen over maakt, aangezien men een zware delegatie juristen, waaronder zelfs de landsadvocaat, stuurde om ons tegengas te geven.

Er was donderdag nog geen uitspraak, er volgt namelijk nog een tweede zitting op 4 december waar onze andere goed onderbouwde bezwaren zullen worden behandeld. De termijn tot de definitieve uitspraak is dan meestal zes tot maximaal twaalf weken.

Door recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is er eigenlijk alleen een voor ons gunstige uitspraak mogelijk.
Echter, mocht er op één of andere bijzondere manier bij de Raad van State toch een voor ons negatieve uitspraak uitrollen, dan is altijd nog de gang naar dit Europese Hof mogelijk.

En dat gaan we in dat geval dan ook zeker doen!

Nieuwsbrief Gemeente Rotterdam: Zoekgebied windmolen(s) bekend op locatie Vaanplein in Barendrecht

Zoeklocatie Vaanplein.png

Uit: Medisch Contact, 22 Maart 2018:

Windmolens maken wel degelijk ziek

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.

Ten aanzien van milieu en gezondheid geldt in Nederland het voorzorgsbeginsel.

Dit houdt in dat de overheid beschermende maatregelen kan nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten van een situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Het beginsel gaat dus over de vraag hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid.

Provincies en gemeenten werd bijvoorbeeld geadviseerd om bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te vermijden dat kinderen langdurig in de magneetveldzone van een hoogspanningsleiding verbleven vanwege de aanwijzingen dat deze de kans op leukemie bij kinderen verhoogden – inmiddels is er voor deze relatie overigens voldoende bewijs.

 

Het is tijd dat het voorzorgsbeginsel ook wordt toegepast bij de bouw van windturbines in de bewoonde omgeving, omdat ook hier ruim voldoende aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade bij omwonenden.

Windturbines:

stoorzenders voor het hart

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum in Mainz onderzoeken de gevolgen van infrageluid

 

Door Michael Bermitinger.

 

MAINZ - De windenergie euforie is nog steeds gaande in de politiek en industrie, maar omwonenden van windturbines zijn over deze vorm van energieopwekking meestal minder enthousiast.

Visuele overlast en hoorbaar geluid zijn belangrijke negatieve aspecten, maar ook de schadelijkheid van onhoorbare infrageluiden.

En hiervoor is er meer en meer bewijs voorhanden.

Zo veroorzaakte recent een werkgroep van de afdeling Kliniek voor Hart-, Thorax- en Vatenchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Mainz op een congres met vakgenoten beroering met de uitkomsten van hun onderzoek naar beschadiging van de hartspier door infrageluid.

 

We spraken met de initiator van het werk, HTG-directeur prof. dr. Christian-Friedrich Vahl.

 

Professor Vahl, hoe bent u tot dit onderwerp gekomen?

 

Een vriend van mij, de kunstenaar Cyrus Overbeck, had een huis in Ostfriesland in de buurt van een groot windpark.

En hij klaagde meer en meer over problemen met concentreren en slapen. Symptomen die over de hele wereld worden beschreven in de nabijheid van windturbines.

 

En de connectie tussen geluid en hartziekten?

 

De impact van hoorbaar geluid wordt inmiddels op uitgebreide wijze onderzocht door de onderzoeksgroep rond professor Münzel.

Zelf onderzocht ik de effecten van hoogfrequente trillingen op de ontwikkeling van spierkracht op de universiteit van Hamburg.

De aanname dat zelfs onhoorbaar geluid, dus infrageluid, effect heeft op ons bloedvatenstelsel is ook niet nieuw.

 

Wat zijn deze effecten?

 

Wanneer de aortaklep, die de bloedstroom van het hart naar het lichaam regelt, verkalkt en vernauwd is, verandert de bloedstroom en dus het stromingsgeluid. Er wordt onderzocht of dit veranderde geluid betrokken is bij de vorming van gevaarlijke verslapping na een vernauwing.

 

Wat is infrageluid en hoe werkt het?

 

Het hoorbare geluid varieert van 20 tot 20.000 Hertz, onder 20 Hz is het niet langer hoorbaar, maar is het fysiek waarneembaar bij hoge geluidsdruk - mogelijk met de bijbehorende gevolgen.

Windturbines zetten 40 procent van de in de wind aanwezige energie om in elektriciteit en 60 procent in infrageluid.

 

Maar je kunt jezelf toch beschermen tegen de overlast?

 

Infrageluid heeft een groot bereik en wordt niet gedempt door ramen of metselwerk.

Men zou 30 meter hoge en acht meter dikke muren nodig hebben om zich te beschermen tegen de gebruikelijke infrasone frequenties. En met de steeds groter wordende windturbines tot 200 meter en het stijgende vermogen zal de infrageluidbelasting vanzelfsprekend hoger zijn.

 

Welke vraag heeft u zichzelf gesteld over infrageluid?

 

We wilden eenvoudigweg weten of de directe blootstelling van het hartspierweefsel aan infrageluid van invloed is op de hoeveelheid door dit spierweefsel ontwikkelde kracht.

 

En hoe werd dat gemeten?

 

Om te testen of infrageluid een direct effect heeft op de krachtontwikkeling, hebben we een luidspreker op een stuk hartspier aangesloten. De luidspreker is een speciale industriële vibrator die de kleinste monofosfeervibraties in het infrageluidbereik naar het preparaat doorgeeft.

 

Op welke manier?

 

We hebben een bestaande, maar gecompliceerde techniek gebruikt om alle membraangebonden processen te elimineren en ze alleen op het geïsoleerde apparaat te meten.

Dit zorgt voor de samentrekking van de hartspier.

 

Hoe groot is het preparaat?

 

Het is ongeveer drie millimeter lang, 0,2 millimeter breed en is bevestigd tussen luidspreker en krachtmeter. De voorbereiding was geactiveerd en de luidspreker was ingeschakeld.

 

En welk effect had het infrageluid?

 

Op een gegeven moment is het veilig om te beweren dat infrageluid onder de meetomstandigheden de door de geïsoleerde hartspier ontwikkelde kracht verminderd. 

Onder bepaalde omstandigheden gaat er tot 20 procent verloren.

De fundamentele vraag of de infrageluid de hartspier kan beïnvloeden, wordt daarmee beantwoord.

 

Wat is de volgende stap?

 

De volgende stap is natuurlijk metingen aan het levende exemplaar.

 

Welke conclusie trekt u uit de voorlopige resultaten?

 

We staan ​​nog aan het begin van ons onderzoek, maar we kunnen ons voorstellen dat de gevolgen van infrageluid op lange termijn gezondheidsproblemen veroorzaken.

Infrageluid werkt als een stoorzender voor het hart.

 

WERKGROEP INFRAGELUID

 

Kliniek voor Hart-, Thorax- en Vatenchirurgie

van het Universitair Medisch Centrum Mainz

 

Dr. Rayan Chaban

Dr. Ahmed Ghazy

Hazem El Beyrout

Dr. Katja Bushman

Dr. Lena Brendel

Prof. Dr. Christian-Friedrich Vahl

 

Link naar het Duitse artikel:

Windturbines zijn niet schoon of groen en leveren wereldwijd geen enkele zinvolle hoeveelheid energie op.

De Global Wind Energy Council bracht onlangs haar nieuwste rapport uit, enthousiast meldend dat het aandeel van windenergie in de mondiale energiemarkt in een razend tempo groeit.

Dit naar aanleiding van het bericht dat er vorig jaar over de gehele wereld meer dan 54 gigawatt aan windkracht is geïnstalleerd.

 

U krijgt misschien door dergelijke aankondigingen en door de alom aanwezige foto’s en filmpjes van windturbines in vele tv-reclames of nieuwsitems over groene energie de indruk dat windenergie tegenwoordig een grote bijdrage levert aan de wereldwijde opwekking van energie.

U kunt er niet veel verder naast zitten.

Zijn bijdrage is nog steeds, na decennia - ja zelfs eeuwen - van ontwikkeling, triviaal tot op het punt van totale irrelevantie.

Hier een quizvraag:

 

Op het dichtstbijzijnde hele getal, welk percentage van het wereldwijde energieverbruik werd geleverd door windenergie in 2014, het laatste jaar waarvoor betrouwbare cijfers bestaan?

Was het 20 procent, 10 procent of 5 procent?

Voor het antwoord: Klik op onderstaande button

Stop de bouw van windmolens op land

Waarom dit burgerinitiatief?

Volgens de planning van de overheid worden er door heel Nederland windmolens gebouwd.

Deze windturbines, die inmiddels hoger zijn dan de Euromast, veroorzaken overlast door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling.

Windenergie op zee is voor de overheid inmiddels goedkoper dan windenergie op land, tot wel 39 procent!

Bovendien is er al voldoende ruimte op de Noordzee gereserveerd voor windturbines om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Wanneer de overheid de investering in windenergie zou verplaatsen van land naar zee, dan wordt meer groene energie opgewekt!

Er is dus geen enkele reden meer om nog windmolens op land te bouwen!

Toch wil de regering doorgaan met het bouwen van vele honderden windturbines.

Daarom is dit burgerinitiatief gestart om de Tweede Kamer te bewegen de bouw van windmolens op land te stoppen.

 

Voor dit burgerinitiatief zijn 40.000 ondertekeningen nodig.

 

Uw steun is dus hard nodig.

 

De gegevens van de ondertekenaars worden nergens getoond. De gegevens worden alleen gebruikt om het burgerinitiatief in te dienen bij de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Na indiening worden de gegevens vernietigd.

Het leed dat verborgen belasting heet: 178 miljard euro belastinggeld voor ‘energietransitie’

Wat de burger niet weet, wat niet deert.

Zonneparken en windmolens worden uit de grond gestampt, om ons in 2020 van maar liefst veertien procent duurzame energie te voorzien. 
Drie jaar later wordt dit zelfs zestien procent. 
Het uiteindelijke bedrag van de volledige energietransitie (vastgesteld voor 2030) gaat volgens deskundigen als Theo Wolters in totaal 178 miljard euro kosten. 
Dit alomvattende project wordt natuurlijk betaald door de solidaire Nederlander die hier met alle liefde zijn vakantiegeld voor opoffert.

Het is gek dat wij, als nuchtere Nederlanders, ons meer zorgen maken om zaken zoals onderwijs en zorg, dan aan deze kostbare verplichting die tot ver in de toekomst reikt.

 

Verborgen massabelasting

 

Opvallend genoeg valt deze uitgave volledig buiten de rijksbegroting en wordt deze toekomstige belasting volledig geïnd via de energierekening die rechtstreeks door de Nederlander wordt betaald. 
Aangezien dit onderwerp niet op de begroting staat wordt hierover ook niet gedebatteerd in de Tweede Kamer, waardoor onwetendheid van de burger vanzelfsprekend is. 
Is er hier sprake van één verborgen massabelasting?
Het is aannemelijk dat deze beslissing nooit goedgekeurd zou zijn als dit een onderdeel van de begroting was geweest.

Om een vergelijking te maken: de Betuwelijn, een uitgave van 4.7 miljard, was jarenlang een discussiepunt in de Tweede Kamer. Waarom is er met deze kostenpost klakkeloos ingestemd? Is dit een prestigeproject? 
Heeft iemand er überhaupt over nagedacht of dit wel een permanente oplossing is?

 

 

 

Prestigeproject van 178 miljard

 

Nu blijkt uit verschillende onderzoeken dat deze investeringen noch duurzaam noch doeltreffend zijn. 
De duurzame energie die momenteel wordt opgewekt is overbodig. 
Deze overbodige energieopwekking zal in de komende jaren alsmaar meer worden, aangezien de zon- en windtechnieken van nu niet in staat zijn om constant te leveren en opslag geen reële optie is. 
Daarom is deze nieuwe energie werkelijk een extra bron, welke onze bestaande fossiele bronnen niet kunnen vervangen, waardoor de huidige uitgaven gewoon blijven bestaan. 
Hierdoor is de opwekking van zon- en windenergie eigenlijk voor nu en in de toekomst een prestigeproject van potentieel 178 miljard.
Het is logisch dat de overheid kiest voor de weg van de minste weerstand en gebruik maakt van het fenomeen van asymmetrische informatie: wat niet weet, wat niet deert. 
Helaas is het voor de gemiddelde Nederlander een financiële strop (zo’n 1600 euro per jaar) waar niemand op zit te wachten, eigenlijk de overheid zelf ook niet.

Voormalig minister Henk Kamp vermeldde dat de totale kosten zo rond de 13 á 18 miljard zouden zijn, maar nu blijkt uit berekeningen van de Rekenkamer dat dit bedrag werkelijk rond de 78 miljard zit in 2020. 
Wolters doet hier nog een schepje bovenop, en meldt dat deze energietransactie vanaf 2030 onbetaalbaar wordt (ongeveer 200 miljard). 
Hoewel de overheid rechtmatig deze beslissingen uitvoert, is het maar de vraag of deze manier van handelen sociaal wenselijk is.

 

‘Ik hou van heldere doelen’

 

In de toekomst kunnen dit soort zaken beter in de begroting worden opgenomen waardoor transparante discussie mogelijk is en er geen informatie-asymmetrie in de hand wordt gewerkt. Daarnaast is het belangrijk dat er eerst wordt geïnvesteerd in onderzoek, voordat toekomstig belastinggeld wordt besteed aan het opwekken van overbodige energie. 
Wij zijn benieuwd hoe minister Wiebes zijn motto: ‘Ik hou van heldere doelen’ waar gaat maken.

 

Door Robert Worm en Iris Elisa Stougie uit: The Post Online

Waarom biomassa géén 'duurzame' energiebron is

  • Biomassa is niet CO2-neutraal

  • Het wordt zwaar gesubsidieerd

  • Het bedreigt de biodiversiteit en de leefomgeving

Een kostbare vergissing

 

Zowel het Parijsakkoord als het Energieakkoord noemt gebruik van biomassa als energiebron ‘duurzaam’. Met ‘biomassa’ wordt organisch materiaal zoals hout en zaagsel bedoeld, dat onder andere in kolencentrales wordt verstookt om elektriciteit op te wekken en zodoende een vervanging kan zijn voor zgn. ‘fossiele’ brandstoffen.

Deze biomassa is echter in het geheel niet ‘duurzaam’. Verstoken ervan leidt tot minstens evenveel CO2 uitstoot als fossiele brandstoffen.

Het kost bakken met geld. En het draagt op geen enkele wijze bij aan de beoogde ‘energietransitie’.

Op dit moment is zo’n zeven procent van ons energieverbruik ‘duurzaam’ - en Rutte wil dit percentage omhoog brengen naar zestien procent in 2023.

Om ook maar enigszins in de buurt te komen van deze onhaalbare doelstelling heeft men besloten om gebruik van biomassa zwaar te subsidiëren. Met als gevolg dat nu ruim 60 procent van onze ‘duurzame’ energie afkomstig is uit biomassa.

Nogmaals: een uiterst kostbare vergissing.

 

Niet CO2-neutraal

 

Want allereerst: biomassa is beslist niet CO2-neutraal.

Het kappen van grote hoeveelheden bos in voornamelijk Canada, Rusland en de VS is al een hele onderneming die aardig wat fossiele energie vergt.

Met ouderwetse bulldozers, kettingzagen en heftrucks moeten boomstammen klein worden gekregen en vervolgens moeten containers vol houtsnippers op grote vrachtschepen en met zware dieseltrucks naar ons land worden vervoerd.

Bij verbranding stoot biomassa daarna per opgewekte kilojoule zo’n 15% meer CO2 uit dan steenkool. En zelfs 95% meer dan gas.[1] Voorstanders betogen dat deze uitstoot niettemin ‘duurzaam’ is omdat zij al onderdeel was van de ‘koolstofkringloop’.

Terwijl steenkool en gas uit de grond worden gehaald en dus nieuwe koolstofmoleculen aan de kringloop toevoegen.

Het veronderstelde probleem van CO2 is echter niet dat het ‘in de koolstofkringloop’ zit.

Het broeikaseffect komt - voor zover het bestaat - voort uit de toegenomen concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.

Zolang koolstof in vaste vorm in bomen is opgeslagen, draagt het dus niet bij aan dit broeikaseffect. Pas wanneer hout wordt gekapt en verstookt, en de koolstofmoleculen waaruit het bestaat als CO2 vrijkomen, ontstaat de eventuele opwarming waar het allemaal om te doen was.

Uiteraard kun je de CO2 die vrijkomt bij het verstoken van biomassa vervolgens weer uit de atmosfeer halen door nieuwe bomen te planten (ook al duurt dat vele decennia - een boom heeft immers tijd nodig om te groeien).

Maar dat geldt natuurlijk óók voor de CO2 die vrijkomt door het verstoken van steenkool of gas. Geen reden om eerst hele bossen en hun bijbehorende ecosystemen te vernietigen voordat je nieuwe bomen plant.

 

Verlies aan biodiversiteit

 

Precies het verlies aan kostbare biodiversiteit dat het massaal kappen van bossen (om maar tot die ‘duurzame’ biomassa te komen) tot gevolg heeft, maakte dat de Europese koepelorganisatie van wetenschapsacademies (de EASAC) in 2017 alarm sloeg.

Bijna tweehonderd wetenschappers schreven een brief aan de Europese autoriteiten waarin zij stellen dat het verbranden van houtpellets stukken schadelijker is dan het gebruik van ‘fossiele’ brandstoffen.[2] Ook de KNAW sprak zich uit tegen het gebruik van biomassa.

Al in 2015 publiceerde zij een dringende oproep aan de regering om direct met subsidiëring te stoppen.[3] In aanvulling waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de gevaren die het verstoken van biomassa heeft voor de luchtkwaliteit.[4]

 

3,6 miljard subsidie

 

Kortom: het verbranden van hout heeft grote ecologische schade tot gevolg en zorgt voor aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid. Het leidt tot minstens evenveel CO2-uitstoot als het verstoken van steenkool of gas. En het is ook nog eens peperduur.

Het moet zelfs zwaar gesubsidieerd worden. In 2016 alleen al ontvingen Nederlandse kolencentrales ruim 3,6 miljard euro subsidie voor het stoken van biomassa - een bedrag dat de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.[5]

Daarmee is biomassa op geen enkele wijze een ‘duurzame’ energiebron.

Door biomassa kunstmatig in het vakje ‘duurzaam’ te schuiven wordt een rookgordijn opgetrokken en kan de regering zeggen dat zij werkt aan de zogenaamde ‘energietransitie’ - ook al is daarvan in werkelijkheid geen sprake.

Het enige resultaat: heel veel kosten voor de Nederlandse belastingbetaler.

 

 

 

Bronnen:

  1. https://www.trouw.nl/groen/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool-~a8d089d1/

  2. https://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf

  3. https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/visiedocument-biobrandstof/@@download/pdf_file/150112%20Visiedocument%20biomassa%20KNAW.pdf

  4. https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezondheid-schaden-~a3dde011/

  5. https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/kabinet-zet-omstreden-subsidie-kolencentrales-door

Raad van State   Den Haag

Een prima initiatief van onze bewoners, om het zogenaamd "groene" Eneco te boycotten. 
Ze zijn oh zo duurzaam, maar deinzen er niet voor terug om een beschermd natuurgebied te bulldozeren om daar aantoonbaar onrendabele mega-windturbines te gaan bouwen.

Op deze locatie zijn het niet meer dan ernstig overlast veroorzakende, 187 meter hoge subsidie-generatoren.

Eneco heeft grote haast om tijdig nog een greep te kunnen doen uit de subsidiepotten voor windmolens, zeggen insiders.

Het schaarse en unieke natuurgebied rond de Oude Maas leent zich helemaal niet voor kolossale windfabrieken, groter dan de Euromast en daarom uitgerust met hinderlijke knipperlichten.

Onbegrijpelijk dat een bedrijf dat zo graag pronkt met een groen imago zo doordramt en daarmee een uniek stuk natuur blijvend verpest, voor de hele regio.

Recente onderzoeken tonen aan dat Barendrecht toch al gebukt gaat onder te veel geluidhinder en dat dit op den duur de gezondheid van velen schaadt.

Daarom een oproep aan Eneco te stoppen met dit onzinnige plan. Op deze stroom met een zwart randje zit niemand te wachten. 

 

Eneco, dat nu zo gedreven protesteert tegen de mogelijke verkoop van z'n aandelen door de diverse gemeenten. Dit omdat dat hun vermeende duurzaamheidsplannen zou kunnen schaden.

Hoe tegenstrijdig is dit met het geplande, totaal zinloze vandalisme langs de Oude Maas.

Vergeet niet: windmolens zouden de CO2 uitstoot verminderen.

Dat is feitelijk hun enige bestaansrecht. Nu gaat men een bos kappen om met peperdure en lawaaierige mega-turbines het anders door dit bos opgenomen CO2 te compenseren. 

Kafkaëske groene waanzin in z'n meest pure vorm.

En vergeet niet dat de Hoeksche Waard maar voor 1,5% uit bos bestaat. Dus in de resterende, niet beboste 98,5% van het gebied was geen geschiktere plek te vinden dan een beschermd natuurgebied. Laat dat feit eens inzinken.

Miljoenenverlies dreigt voor Hoeksche Waard door windmolens

De gemeente Binnenmaas doet bij de bouw van de windmolens zaken met een bedrijf zonder eigen vermogen.

De gemeente kiest ervoor van dit bedrijf geen bankgaranties te vragen voor planschade en ontmantelingskosten.

Wel creëert de gemeente voor dit bedrijf een betalingsregeling voor de legeskosten, in strijd met de eigen gemeentelijke verordening.

De te verwachten miljoenenclaims dreigen terecht te komen bij de gemeente Binnenmaas. Na de gemeentelijke fusie moeten deze miljoenen worden opgebracht door alle burgers in de Hoeksche Waard.   

Op dinsdag 12 september werden de windmolenplannen besproken in een  commissievergadering in het gemeentehuis van Binnenmaas.

Via zienswijzen en tijdens de vergadering werden het gemeentebestuur en de raad geinformeerd dat één van de initiatiefnemers met wie de gemeente in zee gaat geen eigen vermogen heeft.

De gemeente stelt dit bedrijf wel aansprakelijk voor de te verwachten planschadekosten en te zijner tijd het ontmantelen van de windmoleninstallaties, maar vindt het niet nodig om bankgaranties te vragen teneinde de risico’s te verminderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen slijpen de advocaten van vele gedupeerden de messen.

Wanneer de gemeenteraad van Binnenmaas op 28 september a.s. de windmolenplannen goedkeurt zullen er miljoenenclaims worden ingediend door een groot aantal partijen.

Door het ontbreken van de bankgaranties zal de gemeente Binnenmaas deze claims zelf moeten dragen. Aangezien de gemeente Binnenmaas binnenkort fuseert met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard zullen deze miljoenenclaims op het bord van de nieuwe fusiegemeente komen te liggen.

Ook de kosten van ontmanteling van de windmolens zullen na pakweg 15 jaar gedragen moeten worden door de nieuwe fusiegemeente en dus door alle burgers van de Hoeksche Waard.    

 

Kees Pieters

20170709_144651
20170709_145546
20170709_141140
20170709_150302
20170709_141216
Foto Oude Maas
20170709_144422
20170709_144959
20170709_144456

Het oeverbos langs de Oude Maas. Klik op de kleine foto's om te zien welk uniek en onmisbaar natuurgebied men wil gaan  bulldozeren en asfalteren. Volgens de initiatiefnemers is dit immers de meest geschikte plaats voor zware industrie.

Hoogmoed komt voor de val

Op 8 maart 2018 zijn in het Duitse Borchen de vele duizenden kilo’s wegende rotorbladen van een gloednieuwe ENERCON E-115 windturbine volledig uit elkaar gescheurd. 
De onderdelen vlogen meer dan 800 meter ver. 
Daarbij is de omgeving ook bezaaid geraakt met zeer schadelijke glasvezeldeeltjes die moeilijk te verwijderen zullen zijn.
Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen, maar dat is voornamelijk te danken aan het feit dat de windturbine in een dunbevolkt en landelijk gebied staat.

 

Dit is het derde zware windturbine incident in Paderborn binnen 2 jaar.
Het is interessant om te vermelden dat dit hetzelfde type windturbine is dat pal langs de A16, naast de oprit van de van Brienenoordbrug staat.
Stel je de gevolgen eens voor als dit op die locatie zou gebeuren.

 

Gelukkig kunnen dit soort incidenten zich in Nederland nooit voordoen. 
Althans dat beweren overheden en initiatiefnemers. 
Bezorgde burgers worden structureel afgepoeierd met rapporten vol wiskundige kansberekeningen die moeten aantonen dat we ons geen enkele zorgen hoeven te maken.

Daarom mogen windturbines hier ook pal langs drukke snelwegen of zelfs naast petrochemische installaties en opslagtanks met explosieve en giftige stoffen worden gebouwd.
 

Hier leven we blijkbaar nog in het tijdperk van de Titanic, waarin men dacht dat technologie onfeilbaar is.

      WINDMOLENS: OP ZEE GENOEG RUIMTE

Windmolens op land zijn onnodig en ook nog eens onwettig, betoogt ingenieur Kees Pieters.

Plaatsing op zee is veel goedkoper.

 

Inpassingsplannen van de provincie of het rijk voor het bouwen van windmolens op land zijn onwettig sinds december 2016. Toen, bij de aanbesteding voor de kavels III en IV van het zeewindpark Borsele, dook de prijs van windenergie op zee onder die van windenergie op land.

REGIONALE VERSCHILLEN

 

De meerkosten van windenergie op land lopen op tot 39 procent in een fors aantal gemeenten.

Het energieakkoord uit 2013 moet worden aangepast en het oprichten van nieuwe windmolens op land moet worden stopgezet.

De overheid subsidieert op land het verschil in kosten tussen windenergie en fossiele energie (SDE+regeling).

Hoe minder het waait, hoe hoger de kosten van windenergie en hoe hoger de subsidie. 

De kosten voor windenergie zijn dus het minst in het noordwesten en het grootst in het zuidoosten van het land.

 

DUURDER

 

Windenergieprojecten op zee worden aanbesteed. De overheid subsidieert het verschil tussen de aanbestedingsprijs van de winnende bieder en de kosten van fossiele energie.

Daarnaast betaalt de overheid de kosten van het netwerk van kabels en leidingen op zee.

Een vergelijking van de kosten van windenergie op land en op zee laat zien dat in het grootste deel van het land windenergie 15 tot 39 procent duurder is dan op zee.

 

Er is ruimte genoeg op de Noordzee. De overheid heeft op zee ruimte gereserveerd voor de afgesproken hoeveelheid windenergie uit het energieakkoord en nog meer ruimte voor de periode daarna, de ’andere aangewezen gebieden’. De oppervlakte van de ‘andere aangewezen gebieden’ is driemaal zo groot als de ruimte die nodig is om alle nieuwe windmolens op land uit het energieakkoord te vervangen door windmolens op zee.

Windmolens op zee kunnen dus de geplande windmolens op land vervangen tegen lagere kosten en zonder overlast. Het is niet in het belang van de overheid om meer te betalen voor dezelfde hoeveelheid windenergie op land.

Het is niet in het belang van burgers om last te hebben van windmolens op land.

 

BELANG

 

Daarom is er geen nationaal, of daarvan afgeleid, provinciaal belang om windmolens op land te plaatsen.

Een dergelijk belang is volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 3.28 lid 1, noodzakelijk om een inpassingsplan te mogen vaststellen, waarbij de gemeenten buiten spel worden gezet.

 

Een inpassingsplan voor windmolens op land is dus onwettig.

Volgens ENECO is dit de meest geschikte bouwlocatie voor ernstige overlast veroorzakende zware industrie 

press to zoom

Fraai uitzicht over de Oude Maas

press to zoom

Leefgebied van diverse beschermde diersoorten.

press to zoom

press to zoom
1/9
      Klik op de foto hierboven voor een grotere afbeelding of op de pijlen voor meer foto's
Deze foto is genomen vanaf 187 meter: de hoogte van de gelande windturbines

Grenzeloos graaien in de groene grabbelton

Vijf turbines hoger dan de Euromast aan de overkant van de Oude Maas.

Daar worden Barendrechters niet vrolijk van.

Dat woon- en leefgenot worden aangetast, staat buiten kijf.

Het natuur- en recreatiegebied aan de Oude Maas, zal ingrijpend veranderen.

Op het gras aan de rivier een boekje lezen of een vorkje prikken bij het pannenkoekenhuis beleef je toch net wat anders, wanneer er op een steenworp afstand voortaan rotorbladen van tientallen meters lang, hoog over gieren. De nieuwste trend, wieken met uilenveertjes, heeft mij nog niet gerustgesteld…

 

De gemeente Binnenmaas besloot deze week in allerijl tot hogere turbines: 187 meter.

Er is haast bij. Als de planprocedure in september niet is afgerond, komt namelijk de Europese miljoenensubsidie in gevaar voor de exploitant. En zonder miljoenensubsidie, geen rendabel plan.

De gemeenteraad ging daar unaniem in mee. Zij was, betoogden meerdere raadsleden, met de rug tegen de muur gezet. Men kón niet anders. De provincie stond namelijk te popelen om in te grijpen.

En in de huidige hiërarchische bestuurlijke structuur, is gehoorzamen dan kennelijk de weg van de minste weerstand.

Aan die dwingende praktijken komt gelukkig binnenkort een einde, met de introductie van de omgevingswet (2018). Deze wet beoogt onder andere dat overheidslagen voortaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar de strijd aan gaan, in plaats van op macht.

De hiërarchische insteek, met de gemeente als schoothondje, behoort dan hopelijk tot het verleden.

Een goede zaak. De lokale democratie komt een stuk beter tot haar recht, wanneer inwoners de lokale politiek direct kunnen aanspreken op grote ingrepen in de leefomgeving.

En de tucht van de stembus, mag dan gevoeld worden.

 

Helaas is de omgevingswet in onze turbinekwestie mosterd na de maaltijd. In het slechtste geval – we verzetten ons uiteraard - plukken we in Barendrecht volgend jaar de wrange vruchten van de overlast. Naast fysieke overlast, krijgen stroomconsumenten de komende jaren ook de financiële overlast voor de kiezen.

In de vorm van een hogere energierekening. Ruim 18 miljard aan belastinggeld wordt de komende jaren in allerhande onrendabele windparken gepompt.

Een bezorgde inspreker in Binnenmaas sloot zijn betoog daarover pakkend af: Er wordt door de windindustrie grenzeloos gegraaid in de groene grabbelton. Onderwijl betaalt de burger de rekening.

Lennart van der Linden, Wethouder EVB Barendrecht

Rotterdam en Den Haag dumpen windfabrieken bij de buren via ENECO

Wel de lusten, niet de lasten

 

Rotterdam en Den Haag gebruiken hun invloed bij ENECO om ervoor te zorgen dat de door de provincie vereiste windfabrieken niet in hun eigen woongebied komen te staan maar bij de buren.    Door: Kees Pieters.

 Overheid verdraait feiten windturbines

Deze foto is genomen vanaf 187 meter hoogte, exact de hoogte van de geplande windturbines in Binnenmaas

 

Voorstanders van mega-windturbines op land maken zich schuldig aan valse voorlichting.

Stichting Wind van Voren roept dit al een tijd. Wij krijgen nu steun uit gezaghebbende kring.

Van de Nationale Ombudsman, instantie voor klachten tegen de overheid.

Ombudsman Reinier van Zutphen stelde vorige week vast dat overheid en bedrijfsleven informatie aan de burger manipuleren. Vooral oud-minister Ed Nijpels krijgt ervan langs.

De VVD-prominent is landelijk belast met uitvoering van plannen voor grote windturbines.

Deze dreigen ook in Barendrecht te komen en tegen onze gemeentegrens in Binnenmaas.

Nijpels verweet ooit tegenstanders van zulke plannen gebrek aan kennis en het ophangen van 

,, onzinverhalen’’. De Ombudsman maakt nu gehakt van Nijpels’ eigen voorlichting.

Een greep uit de tekortkomingen: onvolledig, eenzijdig, niet objectief, achterhaald, onbehoorlijk, onjuist, onvoldoende onderbouwd. Als Nijpels nog minister was geweest en de Tweede Kamer zo belabberd had geïnformeerd, zou hij er vrijwel zeker uitgevlogen zijn.

 

Overheid en bedrijfsleven overdrijven de voordelen van windenergie en praten de nadelen goed, vindt de Ombudsman.

Nijpels beweert dat hij ”onafhankelijke wetenschappers’’ heeft ingehuurd om burgers onpartijdig voor te lichten. Klachten van omwonenden worden echter niet serieus genomen.

De Ombudsman zegt dat de overheid een loopje neemt met de waarheid bij zaken als waardedaling van woningen en geluidhinder.

Juist dit soort dingen gaan binnenkort volop spelen in Barendrecht en Binnenmaas.

Afgelopen dinsdag werd bij de Brienenoordbrug een mega-windturbine in gebruik genomen.

Van ongeveer dezelfde omvang als de 6 tot 10 turbines die bij ons zijn gepland.

Om u alvast een indruk te geven. Ook hier wordt het nut zeer zwaar overdreven, hebben wij uitgerekend. 

Laat u daarom niet van de wijs brengen door misleidende informatie van de overheid.

Met Kamerverkiezingen op komst is de strijd nog lang niet gestreden. Steun ons.

Stichting Wind van Voren

 

 

De opbrengst van windturbines in Barendrecht

Zoals uit de hierboven getoonde windkaart van Nederland blijkt ligt Barendrecht qua gemiddelde windsnelheden op een zeer ongunstige locatie .

Toch wordt in de PlanMER een uiterst hoge opbrengst voorspeld.

Hoe is dit dan te rijmen met de problemen die Eneco heeft met de lage gemiddelde windsnelheden in de gemeente Binnenmaas? Daar heeft men toestemming gekregen om turbines tot maximaal 160 meter hoog te bouwen langs de oever van de Oude Maas, maar die zijn volgens de initiatiefnemers niet rendabel te krijgen.

En dit ondanks het feit dat men in de MER over de bouwplannen in Binnenmaas al had gerekend met een fictieve, onrealistisch hoge windsnelheid.

Uit alles wordt duidelijk dat het in de windindustrie alleen draait om het binnenhalen van zo veel mogelijk geld via de schier oneindige subsidiestroom. 

Als men ongestoord z'n gang zou kunnen gaan dan zou het waarschijnlijk zelfs lonend kunnen zijn om een getijdencentrale in het Waaltje te bouwen!

 

Debat over windmolens is niet meer nodig

 

  Wat voorheen tunnelvisie werd genoemd, heet tegenwoordig verstandig        beleid.

  Column Martin Sommer uit De Volkskrant

 

 

Leidt politieke consensus ook weleens tot domme dingen? Ja, bij bosjes natuurlijk.

 

In de jaren negentig stond de Nederlandse politiek als één man achter de privatiseringen.

We zitten nog steeds op de blaren.

De oorlog in Afghanistan: was een slecht idee, vinden we tegenwoordig.

Destijds was iedereen vóór. Laten we het snel over nu hebben. Ik blijf me afvragen waarom iedereen achter die windmolens aanholt.

 

Ik zeg erbij dat ik geen klimaatscepticus ben, maar een opwarmings-ietsist: bij twijfel geen risico's nemen. Maar waarom het land volbouwen met die idiote windmolens?

In Mexico, las ik in de krant, heeft PGGM zich teruggetrokken uit een windmolenproject.

De indianen kwamen in opstand.

Omdat het indianen zijn, hebben ze gelijk en zijn het de imperialisten die de boel verpesten.

Maar onze eigen indianen in de Veenkoloniën of de Wieringermeer voeren een vruchteloze strijd tegen de almachtige staat, zonder enige hulp uit linkse kring.

Evenmin uit rechtse kring trouwens, Kamp geeft geen krimp. Mijn stelling: tegenspraak is op zijn retour en windmolens zijn een puik voorbeeld.

 

Onlangs zag ik een interview met Fred Udo op cafeweltschmerz.nl.

Hij is een van de twaalf apostelen, zoals ik ze eens heb genoemd. Dat is een groepje gepensioneerde kerngeleerden die zich tegen de grootschalige bouw van windmolens hebben gekeerd.

Hij noemt ze zwaaipalen.

 

Windenergie is krankzinnig duur en levert heel weinig op.

 

Udo rekent voor dat er 50 miljard neergeteld moet worden om 3 procent van de Nederlandse energiebehoefte de komende jaren via wind binnen te halen.

Dat betekent 500 euro per jaar erbij op uw rekening, deels verstopt via de belastingen.

Bevolkingssteun wordt gekocht door de eigenaren van het land waar zo'n ding komt royaal met subsidie te besproeien tel uit je nijd en jaloezie.

Hebben we het niet over het ruimtebeslag of de grote leugen van al die windparken die 'miljoenen huishoudens' van stroom gaan voorzien wat als het niet waait?

 

Enfin, allemaal niets nieuws. Waar het om gaat is dat deze kritiek volkomen is gemarginaliseerd. 'Serieuze mensen' in wetenschap, politiek of journalistiek halen hun schouders erover op.

Ik lees in een bestuurskundige eindscriptie dat de media voornamelijk negatief zijn over windenergie. Dat is mij dan ontgaan en zegt vooral iets over de manier waarop de aanhang van windenergie aankijkt tegen debat: niet meer nodig.

De scriptieschrijfster legt uit dat actiegroep Natuur & Milieu contact opneemt met kritische journalisten.

Met de juiste argumenten uiteraard. 'Dit werkt goed.

Ze bellen nu met het ministerie of de Borgingscommissie' dat is de club van Ed Nijpels die moet zorgen voor de goede meningen over het Energieakkoord.

 

Vanwaar deze koekoek eenzang? Dat mensen steeds meer met hun eigen sociale soort omgaan, is bekend. Dat geldt ook voor de universiteiten, die de experts afleveren voor de instituten die ijveren voor windenergie.

Men is diep doordrongen van het klimaatprobleem, wat geen punt zou zijn, ware het niet dat de groepsdruk almaar toeneemt.

Dat komt mede door de financiering per project, peer group beoordeling en subsidies.

Voorheen had je een vaste baan en kon je als verstrooide professor voor kernstroom zijn.

Nu ben je als onderzoeker afhankelijk van je collega's of van instellingen als de EU. Iedereen weet welk voorstel op Brussels enthousiasme kan rekenen en welk niet.

Op afwijking staat straf: geen geld.

De universiteit is weliswaar een bolwerk van diversiteit, maar dan hebben we het niet over tegendraadse opvattingen over omstreden kwesties.

Geen toeval dat windmolensceptici zich pas laten horen als ze met pensioen zijn.

 

Dan de politiek. Ook de VVD, voorheen van mening dat zwaaipalen draaien op subsidie, is muisstil.

Dat heeft alles met het Energieakkoord te maken.

47 deelnemende organisaties waren het eens: er moest iets gebeuren.

Het schoot niet op met de schone energie, omdat er steeds geen stabiele meerderheid was in de Kamer. Vroeger dachten we dat dit lag aan het omstreden onderwerp, zoals de politiek ook gepolariseerd was over kernenergie en er dus decennia geen kerncentrales kwamen.

Maar nu heet het zwabberend energiebeleid en gebrek aan visie, en kwam er een buitenparlementair akkoord aan te pas omdat de politiek het liet afweten.

 

Ik schreef ooit dat met het Energie-akkoord tegenspraak de nek werd omgedraaid.

En kijk, ineens blijkt onderkoning Piet Hein Donner van de Raad van State dat ook te vinden.

Hij schrijft het uiteraard wat luxueuzer op, maar waarschuwt in zijn jaarbericht wel voor al die akkoorden (woon-, zorg-, onderwijs-, etc.) waarvan het Energieakkoord het meest spectaculaire en duurste is.

Het algemeen belang dat in een wet is vervat, wordt vervangen door 'beleid op maat', na onderhandelingen met belanghebbende partijen.

Men denkt met andere woorden dat een optelsom van het belang van Greenpeace, de Bovag en de FNV hetzelfde is als het algemeen belang.

'Een visie op wat het algemeen belang vergt, dreigt onderbelicht te raken. Er is immers een akkoord dat moet worden uitgevoerd.' Zegt Donner.

 

Als er een akkoord is gesloten, dan is er geen terug of tegenargument meer.

Causa finita.

Zijne rechtlijnigheid minister Kamp is de geknipte uitvoerder.

 

In de jaren tachtig was er een brede maatschappelijke discussie die leidde tot de opschorting van kernenergie. Nu is het andersom.

Eerst een Energieakkoord, momenteel een zogeheten Energiedialoog.

Die laatste niet omwille van de discussie, maar met als doel de soepele uitvoering van het Energieakkoord. Allemaal hetzelfde vinden, heette vroeger tunnelvisie.

 

Nu verstandig beleid.

 

Barendrecht: straks nergens meer rust en ruimte?

Als wij niets doen starten onze zuiderburen in Binnenmaas binnenkort met de ontmanteling van het natuur- en recreatiegebied Oude Maas.

 

Het onlangs in de gemeente Binnenmaas verschenen Milieueffectrapport over de windturbine bouwplannen langs de Oude Maas is een wonderlijk document.

Het beschrijft de effecten van de plaatsing van windturbines in een virtuele wereld die lijkt op te houden bij de oever van de Oude Maas.
Het lijkt puur door z’n omvang van 244 pagina’s een uiterst serieus document. 
Maar als je het bestudeert is het meer een schriftelijk rookgordijn. Het lijkt uit te gaan van een gewenste uitkomst waar een heel verhaal omheen geweven is. 
Elk mogelijk probleem wordt al snel gebagatelliseerd of verzwegen. Bevers, welke bevers? 
Deze heeft men niet gezien. Dit is pertinent onjuist. Deze zijn er namelijk wel in dit gebied. Zeldzame vogels? Die vliegen er waarschijnlijk wel omheen. 
Beschermde vleermuizen? Ach, we leggen een detectiesysteem aan dat de turbines op tijd stilzet als er vleermuizen aankomen. Wie gelooft dit allemaal?

Het blijvend aantasten van het voor deze regio onmisbare recreatiegebied Oude Maas blijft ook onopgemerkt.


Dan de planschade in Barendrecht? 
De vele woningen in het zuiden van Barendrecht en in Carnisselande zullen fors in waarde dalen. 
Deze bewoners hebben voor veel geld een mooi uitzicht gekocht. 
Alleen al de woningen aan de Gaatskensplas zullen gezamenlijk vele miljoenen euro’s in waarde dalen. 
Deze geleden schade zal dan ook met alle mogelijke juridische middelen op de verantwoordelijken voor plaatsing worden verhaald. 
Beeld je eens in: Nooit meer een normaal, rustig uitzicht. 
Altijd die draaiende Euromasten in je gezichtsveld. 


Dan de met een computerprogramma berekende geluidscontouren. 
Men heeft het in de MER wel over het absorptievermogen van geluid door de akkers in Binnenmaas, maar de Oude Maas ontbreekt wederom. 
Deze in het rapport getekende contouren zijn symmetrisch over land én over water. Een wonderlijk natuurkundig fenomeen. 
Nu al kun je de mensen aan de overkant van de Oude Maas vaak gewoon horen praten. 
Zó ver draagt het geluid over water. Over land nooit. Laagfrequent geluid? Het misschien schadelijkste gevolg van windenergie. Lijkt geen probleem. 
En dat straks dan voor turbines die op volle kracht een geluid van 106 decibel produceren. 
Dat is net zo hard als het geluid van een helikopter op 30 meter afstand of een F16 straaljager die op 150 meter voorbij vliegt. 
En dat maal vijf. En als het eens stevig waait, dat lawaai dag én nacht.

 

Ook staan er in het rapport legio fotomontages, overduidelijk genomen met een groothoeklens, met het gezicht op akkers met piepkleine windturbines, ver aan de horizon, allemaal vanuit de Hoeksche Waard genomen. 
Als je de plaatsen bezoekt waar de foto’s genomen zijn ziet alles er ineens drie keer zo groot uit. En, het Barendrechts perspectief schittert door afwezigheid. 
Risico’s voor de scheepvaart met het vervoer van gevaarlijke stoffen op het drukst bevaren stuk rivier van Nederland. 
Het wordt niet vermeld. De naar verluidt meest risicovolle, blinde rivierbocht van Nederland met een verraderlijke getijdenstroming? Wordt niet genoemd. 
Radarproblemen voor de scheepvaart door enorme draaiende stalen constructies pal langs de oever? 
Dit is blijkbaar geen probleem. Er hoeft geen onderzoek ter plaatse te gebeuren. 


Dat de turbines pal naast of in een beschermd natuurgebied zijn gepland wekt ook verbazing. 
De oppervlakte van de Hoeksche Waard is namelijk 323 vierkante kilometer waarvan maar ongeveer anderhalve vierkante kilometer uit bos bestaat. Dat is nog geen halve procent van het gebied. En juist in en pal naast een deel van dat bos is de optimale plek gevonden voor de bouw van zware industrie. Vergis u niet: mega-windturbines zijn volgens elke definitie zware, overlast gevende industrie.

Dan de voorspelde opbrengst van de windturbines. 
Het rendement dat wordt genoemd in het rapport is dusdanig hoog, dat wordt zelfs bij windparken op zee nooit gehaald.
En dat terwijl men opvallend genoeg als meetpunt voor de verwachte windsterkten in Binnenmaas het tochtgat in de ruim twintig kilometer verder gelegen Geulhaven in de Botlek heeft genomen. 
Daar waar de Nieuwe Waterweg uitmondt in de Nieuwe Maas. 
De windatlas laat namelijk zien dat er bij ons gemiddeld een veel minder harde wind waait. 
Niet voor niets is het gewenste type windturbine dat in de MER wordt genoemd volgens de fabrikant een type voor matige windsterkten. 
Men hanteert wat betreft de voorspelde opbrengst een overdrijving van ongeveer 100%. 
Als je deze manier van zakendoen doortrekt naar andere terreinen van alternatieve energie dan moet intussen zelfs het aanleggen van een getijdencentrale in de Binnenmaas lonend zijn.


Een hoge ambtenaar van de Provincie Zuid Holland, belast met de plaatsing van windturbines, heeft ons ooit verteld dat hij niet begreep waar men ons mee lastig viel. 
Hij zei dat de bij ons geplande turbines moeiteloos er bij konden op de Tweede Maasvlakte en dat ze dan ook nog eens een veel hogere opbrengst zouden hebben. 
Toevallig kwam de gemeente Rotterdam vorige week met het voornemen om enorme windturbines te gaan plaatsen op de Tweede Maasvlakte. 
Er was zelfs sprake van toekomstige exemplaren van maar liefst 50 megawatt per stuk. Dat is per windturbine drie keer zo veel vermogen als het gehele geplande park in Binnenmaas. Dáár moet men zich op richten. Dat is een plan met alleen maar voordelen.

 

Instemmen met deze MER is het accepteren van het feit dat men als lokale politiek onjuist en incompleet wordt voorgelicht en dit legitimeren. Geen enkele bestuurder die zich zijn ambtseed herinnert zou hieraan mogen meewerken. 


Wij, van de Stichting Wind van Voren, zullen dan ook tot het bittere einde strijden om onze leef- en woonomgeving te beschermen en de ware feiten bekend blijven maken.

 

Het oeverbos naast de Heinenoordtunnel waarin men ook windturbines wil bouwen

 

 

Ons kwetsbare natuurgebied en onmisbaar recreatiegebied zal worden omgebouwd tot industriegebied. Geen vrij uitzicht meer.

Weg met de rust en ruimte. Dan is Barendrecht volledig omsingeld door overlast gevende infrastructuur. 

 

De 1083 voornamelijk door bezorgde Barendrechters ingediende zienswijzen lijken dan ook achteloos terzijde geschoven.

De voor dit gebied geldende natuurbeschermingsverdragen, zoals Natura 2000 en het onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur, blijken dan ook waardeloos.

Hoe kan het dat zo’n strook kwetsbare rivieroever, met een bewezen unieke flora en fauna, als meest geschikte locatie voor de bouw van overlast gevende zware industrie is gekozen?

In de vaak lege uitgestrektheid van de Hoeksche Waard was er geen betere plek te vinden?

Hoe is dit mogelijk en wat kunnen wij doen om het onheil te keren?

Aanvullende informatie behorende bij het MER-rapport van de gemeente Binnenmaas:

   HET ENERGIEAKKOORD:  

          

 FEITELIJK EN MAATSCHAPPELIJK. EEN EVALUATIE

 

Dr. Pieter Lukkes

Em. hoogleraar geografie                                                                                                Leeuwarden, januari 2016

Een verschijnsel dat wij overal en altijd in de geschiedenis tegen komen is dat regeringen een beleid volgen dat tegen hun eigen belang indruist. Overal heeft de mens wonderen verricht, behalve op bestuurlijk gebied.    (Barbara Tuchmann, 1984)

WAAROM DEZE EVALUATIE?

 

In September 2013 hebben krap 50 organisaties, onder toeziend oog en met behulp van de rijksoverheid, een Energieakkoord gesloten.

Politiek Den Haag acht zich gebonden aan de daarin vastgelegde doelstellingen en afspraken.

Die afspraken hebben overwegend betrekking op de  transitie naar een energiesysteem met weinig of geen fossiele brandstoffen.

Geen verstandig mens twijfelt er aan dat deze overgang ooit nodig zal zijn.

De grote vraag is echter hoe urgent die transitie is en wat de beste manieren zijn om die te bewerkstelligen.

Wat dit betreft is grote zorgvuldigheid geboden; het gaat immers om een extreem belangrijk en kostbaar maatschappelijk proces dat door de inwoners van dit land moet worden gefinancierd.

De opstellers van het akkoord hebben ingezien dat een zo belangrijk akkoord op gezette tijden moet worden gecontroleerd. Daarom zal het in 2016 worden geëvalueerd.

Storm van protest tegen windturbines: 3.000 bezwaarschriften

Dit prachtige en beschermde natuurgebied ligt recht tegenover het recreatiegebied langs de Oude Maas bij het pannenkoekenhuis. Het is aangewezen als bouwlocatie voor zware industrie.

 

Dit Natura 2000 gebied is gelegen in de Geertruida Agathapolder in de Hoekse Waard, recht tegenover Barendrecht.

 

Hoe is het toch mogelijk dat bij het zoeken naar een mogelijke locatie voor de bouw van mega-windturbines deze als meest geschikt uit de bus is komen rollen?

 

Het is alsof de directeur van het Rijksmuseum een brandblusser moet laten plaatsen en besluit dat hij midden op de nachtwacht moet worden geschroefd.

Klik op de pijlen links en rechts van de foto hierboven voor een diavoorstelling

 

Barendrecht tegen windmolens. 

 

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

  • Wix Facebook page