top of page

Onlangs is de stichting ‘’Wind van Voren’’ opgericht.
 

Zij verzet zich tegen de komst van hoge en zware windturbines langs de Oude Maas en A15 en bij Bedrijventerrein Oost. De installaties zullen tot in de wijde omtrek geluidsoverlast veroorzaken en het aanzien van het gebied bederven.

 

Dinsdag 16 september was in het gemeentehuis in Barendrecht een voorlichtingsavond.

Zo’n bijeenkomst was er ook 10 juni jl.

Toen kregen aanwezigen een eenzijdig, veel te rooskleurig verhaal te horen.

Gezien de ervaringen van omwonenden van grote windturbines wekte dat verbazing. 

De gemeentelijke voorlichting lijkt tot dusver verlengstuk van Eneco en andere belanghebbenden. De burger wordt cruciale informatie onthouden.

 

Onlangs besloot wethouder Monhemius onder druk van bewoners deze tendentieuze informatie op de gemeentesite te laten wijzigen.

 

Windturbines van 180 meter hoog gaan Barendrechters hun nachtrust kosten en ook veel geld.

Er ontstaat immers ernstige geluidsoverlast, slagschaduw en ‘’landschapsvervuiling’’. In een gebied dat juist is aangewezen voor recreatie en natuurbehoud (de grienden).

 

Ervaringen van inwoners van Heenvliet en Geervliet, waar recent windturbines zijn geplaatst, spreken boekdelen. Ramen moeten dicht blijven, de TV moet harder om het gebrom te overstemmen.

 

Het ergste van alles: die overlast houdt nooit op.

Gevolg: aantasting van de gezondheid en van een veilige en rustige woonomgeving.

Huizen die niet of nauwelijks meer te verkopen zijn.

Allemaal ervaringen opgetekend in gesprekken met willekeurige bewoners in beide dorpen.

 

De permanente, felle, rode knipperlichten op de windturbines verstoren straks de nachtrust boven een groot deel van Barendrecht.

De Oude Maas raakt zijn waarde als recreatiegebied kwijt. Mega-windturbines zijn nu eenmaal zware, industriële installaties.

 

Uitgekiende campagnes over voordelen van windenergie berusten aantoonbaar op onjuiste aannames en op wensdenken.

Voor de windindustrie liggen enorme subsidies klaar.

Vele tientallen miljarden, op te hoesten door de belastingbetaler via de energierekening. Waarschijnlijk komt dit uit op een verhoging van 100 euro per maand per gezin.

Juist deze week kwam in de media dat de energieplannen van het kabinet aan alle kanten rammelen. 

 

 

Waarom onze stichting?

  • Wix Facebook page

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

 

bottom of page