top of page

De regering heeft ingestemd met het nationale energieakkoord. Wie wordt er straks ter verantwoording geroepen?

 

De grotere windmolenproducenten zoals Vestas, Siemens, Mitsubishi verkopen windturbines en zijn als producent dan ook zeer goed op de hoogte van de leveringskarakteristiek van de huidige windturbines.

Vervolgens is er een groeiende inpassingsproblematiek van windstroom die de laatste tijd in het noorden van Duitsland steeds nijpender wordt.

 

De Duitsers “gooien” regelmatig voor bijna niets grote hoeveelheden windstroom over onze grens. Het betreft pieken die ze op het eigen net niet kwijt kunnen.

Deze stroom is wel zwaar gesubsidieerd en deze kosten worden betaald door de gebruikers in Duitsland. De praktijk is dan ook dat de hoeveelheid windstroom op het Duitse net te groot is geworden en daardoor onbeheersbaar. Dus voor niets over de grens ermee.

 

Dat lijkt mooi voor ons, echter de centrales moeten wel erg ver teruggeregeld worden om die pieken op ons vraaggestuurde net op te vangen. Dat gaat sterk ten koste van de levensduur en het rendement van deze centrales.

Terug naar de windturbine en de leveringskarakteristiek van windturbines.

Tot windkracht 4 leveren windmolens vrijwel niets op, tussen windkracht 4 en 6 pieken de windmolens naar maximumvermogen en boven windkracht 6 is er dan ook geen toename meer (de molen is afgeregeld op dit maximum).

 

Vervolgens weten de producenten op basis van deze karakteristiek uiteraard ook dat bij veel opgesteld windvermogen op een vraaggestuurd net in perioden met wisselende wind tussen windkracht 4 en 6 het verschil tussen pieken en dalen windstroom die in korte tijd op het net komen kunnen oplopen tot meer dan de helft van het opgestelde turbinevermogen.
Pieken die in Nederland alleen kunnen worden opgevangen door op- en afregelen van onze bestaande fossiele centrales.

 

Ook is bij de producenten van windmolens zeker bekend dat er nog steeds geen adequate mogelijkheden zijn om grote stroompieken te bufferen en ook weer snel vrij te geven bij wegvallende windpieken.

Dat maakt dat het geplande windvermogen in het nationaal energieakkoord een onmogelijkheid.

 

We kunnen de daarbij behorende forse pieken op ons net niet opvangen zeker niet als ook de Duitsers nog door blijven gaan met het bouwen van windparken. Uit dit artikel blijkt dat dat probleem al veel langer gekend is en op dit moment alleen maar nijpender wordt.

 

Tennet is nu van plan om het noorden van Nederland en Duitsland te koppelen met een extra transportleiding en dat in het midden van ons land ook te doen.

Ze doen dat zeggen ze om ons te laten profiteren van de overtollige voor ons gratis Duitse windpieken.

In werkelijkheid kunnen ze daarmee het Nederlandse net nog meer gebruiken als omleiding voor Duitse overtollige windstroom. Daar zit wel een groot risisco in.

Een kleine afwijking van het aanbod op de vraag binnen het net en alle stroom valt uit. De kans dat we dan weer aangesloten zijn binnen enkele dagen is dan nog niet eens groot te noemen.

 

Zeker nu Polen de grenzen gaat sluiten voor Duitse windpieken maakt dat de kans dat het in de toekomst echt fout gaat nog veel groter wordt. Dan gaan wij mee en zit ook Nederland met een blackout.

Het is dan niet zo zeer de vraag of het een keer fout gaat maar wanneer.

 

En de regering met minister Kamp voorop toch maar vol blijven houden omdat de PvdA dat wil.
Ze hebben besloten tot de bouw van grote onrendabele windparken op zee die tegen zeer hoge kosten op het net moeten worden aangesloten.

 

En dat op een netwerk waar nu al problemen zijn.

 

Het gaat nog verder: bouwers van grote windparken op zee hebben de kustgemeenten geld geboden ter compensatie.

 

De onderliggende gedachte is het voorkomen van teveel weerstand.

Zo werkt onze democratie tegenwoordig.

 

De producenten van die windmolens weten hoe het zit en toch gaan ze door met deze grote volksverlakkerij zolang zij maar verkopen en de staat blijft subsidiëren.

 

Met dit beleid is de burger per aansluiting in 2020 meer dan 1200 euro per jaar kwijt, een bedrag van meer dan 20 miljard tot 2020 en dat daarna alleen nog maar zal toenemen.

 

Grote bedragen die uiteindelijk niets toevoegen omdat een vraaggestuurd net zonder adequate buffering geen grote windpieken kan verwerken en de techniek om dit te realiseren nog steeds niet ontwikkeld is.

 

Daarbij wordt even vergeten dat we om de pieken op te vangen ook nog eens een aantal snelstartende gasturbinecentrales moeten bouwen en een gasnet wat capaciteit genoeg heeft om snel grote hoeveelheden gas te kunnen leveren.

 

Ook zal het netwerk bij gelijke levering door het jaar heen afgestemd moeten worden op een piekstroom die wel vier keer zwaarder is als de gemiddelde maximumlevering van een basislastcentrale.

 

Al die kosten zijn nog niet eens meegerekend.

Daarnaast ontstaat er momenteel in China een gigantische deels nucleaire vervuiling als gevolg van de winning van het basismateriaal en de productie voor de gigantische neodymium magneten die per molen echt nodig zijn om de stroom te kunnen produceren.

 

Als laatste probleem nog het volgende.

 

Tussen nu en 15 jaar gaan al die zwaar gesubsidieerde molens kapot of zijn aan het einde van de technische levensduur. Waar laten we vervolgens als die tonnen zware met kunststof gewapende wieken?

Hergebruiken is niet echt een optie, dus we moeten ze ergens opstapelen, als monument van de waanzin.

 

Ook is Nederland tegen die tijd vergeven van meters dikke zware funderingen van met veel staaldraad gewapend beton.

Er is nog steeds niet nagedacht hoe die op te ruimen. Met explosieven is dat vrijwel niet mogelijk. Daar zijn ze te groot en te zwaar voor.

 

Deze feiten komen een keer boven water en de schade zal uiteindelijk verhaald moeten worden.

De vraag is daarbij of de bestuurders van dit soort bedrijven, die echt wel weten dat het op deze wijze niet werkt en die toch doorgaan met onjuiste voorlichting van de burger en de politiek, na een parlementaire enquête niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

bottom of page