top of page

  Stichting Wind van Voren

 

                               

       

Voorzitter:                              Rob Nijssen        

 

 

Penningmeester:                  René van Oosten

 

 

 

 

Secretaris:                             Jaap Wols

 

 

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer: 60839368

bottom of page