top of page

De invloed van windmolens op ons klimaat

 

Grootschalig gebruik van windenergie kan het klimaat danig in de war schoppen


De interactie tussen de hogere en lagere luchtlagen, als gevolg van het draaien van de wieken, zorgt ervoor dat een deel van de door windmolens gebruikte windenergie opnieuw wordt aangevuld vanuit de hogere luchtlagen.
Deze interactie heeft een ingrijpende ontregeling van het klimaat tot gevolg.

 

Maar dat niet alleen.

 

Ook de windsnelheid achter de windparken zal verminderen als gevolg van het onttrekken van energie aan de wind door windmolens.
Met name in landen die aan zee liggen, Nederland, België en Denemarken, kan daardoor de neerslaghoeveelheid toenemen. De toenemende neerslag in Nederland wordt nu toegeschreven aan de klimaatsveranderingen en opwarming van de aarde, maar is dat wel zo?

De invloed van windmolenparken voor de kust wordt namelijk schromelijk onderschat.

 

http://www.groenerekenkamer.nl/2518/de-invloed-van-windmolens-op-ons-klimaat/

bottom of page