top of page

Wat brengt de windturbine bij de Van Brienenoorbrug nu werkelijk op?

Hier een link naar de beweringen van de exploitant:

 

 

    

 

 

Daar beweert men per jaar een opbrengst van 8.100.000 KWh en genoeg elektriciteit voor 2600 huishoudens. (Update: in 2018 heeft men dit al teruggeschroefd naar 2000 huishoudens.)

 

Hier een link naar de windatlas voor de windindustrie met de gemiddelde windsterkten in Nederland op 100 meter hoogte, exact zoals benodigd voor de molen bij de Van Brienenoord. Daar is op kaart no.7 van Zuid-Holland te zien dat de plaats waar de molen staat de meest ongunstige windsterkte heeft die maar denkbaar is. Niet verassend, want het is min of meer in de stad gelegen en omringd door bebouwing. De gemiddelde windsterkte is daar minder dan 6 meter per seconde.

 

 

 

 

 

Volgens de opgave in het persbericht gaat de windturbine bij de Van Brienenoordbrug genoeg elektriciteit opwekken voor 2600 huishoudens.

Dat klinkt geweldig, maar is dit wel juist?

De molen heeft een maximaal vermogen van 3 Megawatt.

Echter, dat brengen windturbines op land maar zelden op, namelijk alleen bij zeer sterke wind. Op de locatie bij de van Brienenoordbrug, middenin bebouwd gebied, zal de gemiddelde opbrengst over een heel jaar veel minder dan dit maximale opgewekte vermogen zijn.

Zie hieronder de grafiek met de opgave volgens de fabrikant van het type windturbine bij de Van Brienenoord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode lijn laat zien hoeveel vermogen wordt opgewekt bij welke windsnelheid.

Laten we eens aan de bovengrens van de mogelijke opbrengst gaan zitten met de op de betreffende locatie heersende windsterkte.

Deze laat zien dat een gemiddelde opbrengst van 400 Kilowatt kan worden verwacht. Dat is dan 400 KW maal 24 uur maal 365 dagen.

Dat is 3504 Megawattuur per jaar en niet de 8100 MWh die de exploitant beloofd.

 

Een huishouden in Nederland verbruikt gemiddeld 3300 Kilowattuur elektriciteit per jaar.

Dus moet de molen 3300 KWh voor 2600 huishoudens opwekken. Dat is 8580 MWh.

Hij brengt daar minder dan de helft van op, namelijk 3504 MWh. Dus niet voor 2600 huishoudens, maar slechts voor 40% van dat aantal, dat zijn 1040 huishoudens. Nu is er nog een probleem. Huishoudens in Nederland gebruiken maar 25% van alle opgewekte elektriciteit. Driekwart gaat naar de industrie en bedrijfsleven. Dan blijven er van die 1040 huishoudens dus nog maar 260 over. Elektriciteit die vanuit deze molen het net op gaat maakt geen enkel onderscheid tussen huishoudens en bedrijven. Alles gaat zogezegd “op de grote hoop”.

Dat is dus een overdrijving door de exploitant van het aantal huishoudens dat door deze windturbine van elektriciteit zal worden voorzien met een factor tien, dus van maar liefst 1000 %.

 

Daarnaast is het feit dat de molen pal langs de A16 staat ook belangrijk. Tijdens sneeuw en ijzel kunnen op windturbinebladen stukken ijs aangroeien die worden afgeworpen tot op grote afstand.

Deze wegen vaak vele kilo’s. Dat is in andere landen regelmatig voorgekomen.

De molen weegt meer dan duizend ton, alleen al de rotor en gondel met de generator hebben een gewicht van 175 ton. Dat draait rond op honderd meter hoogte.

Bij bladbreuk of een defecte rem kan de gehele installatie op hol slaan en omvallen op de A16.

Wat daar de gevolgen van kunnen zijn is natuurlijk bijna niet voor te stellen.

 

Update over de opbrengst van deze windturbine

December 2018:

 

"Windmolen Kralingseveer: Uitblijven van herfststormen drukt productie

 

Maandproductie Windmolen Kralingseveer

De maandproductie in eerste vier maanden wordt gedomineerd door de opbrengst in de maand oktober.

In een gemiddeld jaar produceert de windmolen dan 631 MWh, maar dit jaar bleven de herfststormen uit en bleef de productie steken op 399 MWh ofwel 37% lager dan normaal.

De andere maanden waren gelukkig positiever, namelijk bijna 10% hoger dan normaal.

 

Cumulatieve productie sinds 1 augustus

 

De totale productie van de windmolen Kralingseveer tot en met november komt uit op 1.736 MWh. Dat is 100 MWh ofwel 5% minder dan de opbrengst in een gemiddeld jaar.

De oorzaak zit volledig in de windluwe maand oktober, waarin de productie 37% lager was dan normaal.

Hierdoor ligt de cumulatieve opbrengst maar net boven de minimale productielijn die hoort bij een rendement van 3%.

Laten we hopen dat de windopbrengst van de belangrijke wintermaanden zodanig is dat de achterstand van 100 MWh wordt ingelopen."

Molen Kralingeseveer.png

Zoals uit het bovenstaande staafdiagram blijkt varieerde de daadwerkelijke opbrengst tussen de 331 en 592 MWh.

De slechts puur theoretisch mogelijke maximale opbrengst van de 3 MW windturbine is 24 uur maal 30,5 dagen maal 3 MW is 2196 MWh per maand.

Echter, het waait gelukkig niet altijd zeer hard, dus de opbrengst van een windturbine is begrijpelijkerwijze veel lager.

De hier getoonde opbrengst komt neer op een rendement van tussen de 15 en 27 % en is de laatste maanden ongeveer 19 % gemiddeld.

Dat komt er feitelijk op neer dat deze windturbine 81% van zijn vermogen niet benut en wanneer hij wel wat produceert, dat sowieso nooit aansluit op de vraag naar elektriciteit.

Zet je deze dingen op een plek waar het tenminste redelijk waait, zoals de Maasvlakte of op zee, dan produceren ze al snel de dubbele hoeveelheid elektrisch vermogen.

bottom of page