top of page

 

De twee landen met de meeste windmolens ter wereld, Duitsland en Denenmarken, hebben ook de hoogste stroomprijzen ter wereld.

Wij, in Nederland, staan nu al in de top tien van hoogste stroomprijzen ter wereld en gaan bij doorgaan  van de windenergieplannen zeker op nummer 1 komen.

Duitsland loopt een aantal jaren op ons voor. Wij gaan waarschijnlijk exact dezelfde fouten maken.

 

Lees Energieakkoord waar Energiewende staat en je krijgt een blik in de toekomst van Nederland:

 

1. Duitsland had voor “die Energiewende” ( vergelijkbaar met ons Energieakkoord ) een uitstekende stroomverzorging, betrouwbaar en gunstig geprijsd.

Sindsdien is er 180 miljard euro, ( let wel: honderdtachtigduizend maal een miljoen euro ) een absurde hoeveelheid geld uitgegeven voor slechts 5 % toename basiscapaciteit in het Duitse stroomsysteem.

 

2. Wind- en zonenergie zijn niet geschikt voor het voeden van het stroomnet omdat er te weinig continuïteit en energiedichtheid is.

Er zijn dus veel nieuwe energiecentrales nodig. Maar daar zijn geen investeerders voor omdat die weg worden getrokken door de subsidiepotten.

 

3. De stroomprijzen stijgen dramatisch. In de VS zijn de energiekosten tegenwoordig een kwart van die van Europa. Daarbij is de stroomprijs in Duitsland dubbel zo hoog als in Frankrijk. Hele industrietakken vertrekken vanwege de te hoge stroomkosten, zoals de aluminiumindustrie.

 

4. “Die Energiewende” torpedeert de sociale markteconomie en daarmee de welvaart.

De overheid heeft de energievraag overgezet naar een socialistische planeconomie.

Energie is geen economische maar een ideologische eenheid geworden.

 

5. “Die Energiewende” verstoort landschappen en verlaagt de waarde van veel onroerend goed.

 

6. “Die Energiewende” is in hoge mate schadelijk voor de sociale samenhang. Delen van de economie worden vernietigd om een handvol windturbineproducenten rijk te maken. De belastingbetaler moet de zonnepanelen van huizenbezitters betalen en vele huishoudens kunnen hun stroomrekeningen niet meer betalen.

 

De Duitse overheid is intussen aan een langzame terugtocht begonnen gezien de onbetaalbaarheid van het hele project.

Zo worden subsidies voor zonnepanelen teruggedraaid waardoor de ene na de andere leverancier failliet gaat.

Deze luchtbelmarktcreatie is dan ook een specialiteit van de staat, zie de kinderopvang in Nederland.

Wind is toch gratis?

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

 

  • Wix Facebook page
bottom of page