top of page

Groene Fabels

Door David Dirkse

 

Nieuwsbericht

 

"...Voor het grootste windpark -Gemini- van Nederland zal Siemens 150 windmolens leveren met elk een capaciteit van 4MWatt.
Het bijna 3 miljard kostende project zal 785.000 huishoudens van elektriciteit voorzien."

 

Leugen 1

Er bestaat geen betaalbare grootschalige opslag van elektrische energie.
Beneden windkracht 3 zal Gemini dus nul huishoudens bedienen.

Aangezien 24 uur per dag en 7 dagen per week stroom geleverd moet worden, zullen (kolen, gas) centrales permanent stand-by moeten staan.
We worden dus niet minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.
De molens zorgen in feite alleen voor overcapaciteit.
 

Leugen 2

Bij windmolens rekent men met de zogenaamde productiefactor.
Dat is het percentage van het piekvermogen dat gemiddeld wordt geleverd. 
Voor een molen op zee is 33% een realistisch getal.
Het houdt in, dat gemiddeld 1 van de drie dagen de molen op vol vermogen werkt en daarna 2 dagen stilstaat.

Een huishouden gebruikt gemiddeld 10kWh elektrische energie per dag.
Het Gemini windpark levert per dag gemiddeld 0,33 * 150 * 4Mwatt * 24 = 4,752GWh.
Zodat dus (4,752 * 109) : (10 * 103) = 475200 huishoudens van stroom worden voorzien.

 

Leugen 3

Het cijfer hiervoor is onrealistisch hoog.
Reden is, dat alleen met gemiddelden kan worden gerekend als er mag worden opgeteld.
(Zonder opslag is een windmolen gewoon twee van de drie dagen defect)
Optelling houdt in: opslag van energie.
In het proces van opslag en teruglevering gaat energie verloren.
Afgezien van het feit dat grootschalige opslag niet bestaat gaan we toch een betrouwbaar 
energiesysteem opzetten.

 

Opslag

Stuwmeren, hoewel de beste opslag, zijn voor een vlak land als Nederland geen optie.
Gasopslag is dat wel.
Met de stroom van het windmolenpark ontleden we water (H2O) in waterstof (H2) en zuurstof.
Waterstof is lastig te verwerken. 
Daarom maken we met H2 en kooldioxide (CO2) aardgas (CH4).
Het rendement bij de omzetting van stroom naar CH4 is zo'n 50%.
Bij het verbranden van CH4 voor stroomopwekking met turbines en generatoren is het rendement ook zo'n 50%.
Het rendement stroom --> gas --> stroom is dus 25%.

 

24/7 betrouwbare stroom

Op dag één waait het lekker en de windturbine levert rechtstreeks stroom aan de huishoudens.
Ook wordt op die dag stroom geleverd voor de gasproductie.
Op windstille dagen 2 en 3 wordt gas verbrand om stroom op te wekken.

Voor 20kWh stroom moet 80kWh energie in de gasproductie worden gestopt.
Totaal moet per huishouden op een winderige dag dus 90kWh worden opgewekt.
Het Gemini windpark bedient dan echt (600*106*24) : (90*103) = 160.000 huishoudens van stroom.

 

Leugen 4

Rekenen met het aantal bediende huishoudens en alleen elektrische energie is je reinste flauwekul.
Immers, met stroom alleen zijn we er niet.
Voedselbereiding, verwarming, transport, landbouw en industrie
zijn evenzeer nodig willen we niet voortijdig het loodje leggen.

Nederland gebruikt thans 3TWh (3 met 12 nullen) energie per dag.
Laten dat er door slimme bezuinigingen eens 2TWh worden.
Ook telt NL 7 miljoen huishoudens.
Zodat er per huishouden per dag landelijk minstens 300KWh energie nodig is.

Stel eens, dat daarvan 100kWh als stroom en 200kWh als gas moet worden geleverd.
Hoeveel "huishoudens" zou het Gemini windpark dan bedienen?

Het Gemini windpark bedient dus echt niet meer dan (600*106*24) : (2100*103) = 6900 huishoudens.
Dat is een dorp.
De kosten per huishouden zijn ruim 420.000 euro. 
Bij afschrijving over 20 jaar (optimistisch) kost dat ruim 20.000 euro per huishouden per jaar.
De gas- en elektriciteitsproductie is dan nog niet eens meegerekend.
Ook de hoge aansluitkosten van een windpark op het net (meer dan 1 miljard euro) zijn even vergeten.
Maar het werkt wel.

 

Landelijk

Landelijk zijn er ongeveer 1000 grote windparken nodig.
Hun oppervlakte beslaat 65000 km2, zowat twee maal onze landoppervlakte.
Daarbij komen dan nog de methaanfabrieken en elektrische centrales.
De kans dat dit ooit gerealiseerd gaat worden is nul.
Alleen de elite kan zich dan nog gas en elektriciteit veroorloven.

 

Naschrift

De groene gelovigen worden massaal voor de gek gehouden.
Door onwetendheid en valse informatie beseffen ze niet dat hun vrijheid op het spel staat.
Voor het Gemini-geld zet je een kerncentrale neer.
Die levert permanent - onafhankelijk van weer en wind - 1,5GWatt vermogen en bedient dan,
gerekend naar het laatste scenario (1,5*109*24) : (500*103) = 72000 huishoudens.
Ruim 10 maal zoveel bij een oppervlaktebeslag van minder dan 0,5 promille van de windparken.
De gehele economie heeft toch nog 100 centrales nodig, wat opnieuw illustreert
dat zonder technische doorbraken het fossiele tijdperk niet zonder dramatisch welvaartverlies
kan worden verlaten.

Die doorbraken kunnen alleen van de nucleaire technologie worden verwacht.
Te denken valt dan aan thorium MSR of op later datum compacte fusie reactoren.
Wellicht worden er nog andere bronnen van energie ontdekt zoals transmutatie.

De geringe investeringen in nucleaire technologie zijn onbegrijpelijk omdat eens
ons overleven er van af zal hangen.

De uitbouw van windenergie is intussen een suïcidale koers.
Die verkopen als "een betere toekomst voor onze kinderen" is leugen 5

bottom of page