top of page

Binnenvaart: Windmolens levensgevaarlijk

 

Binnenvaartschippers zijn tegen het plaatsen van windmolens langs rivieren. De turbines veroorzaken storingen op de radar van schepen en zorgen daardoor voor levensgevaarlijke situaties.

Schuttevaer, de belangenvereniging voor de binnenscheepvaart, eist dat de windturbines bij Binnenmaas niet vlak bij de rivier geplaatst. De enorme windmolens weerkaatsen de radargolven en zorgen zo voor schimmen op het water. "Ja, natuurlijk is dat onverantwoord", zegt schipper Willem Mattheij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlekkerige bende


"Je weet niet wie wie is, of wat wat is.Je krijgt een hele vlekkerige bende op je radarscherm.

Als er een wat kleiner schip vaart, is het dan een reflectie van de windmolen of is het een schip?

En vooral als dat in de mist is. Ja, dan is het einde verhaal voor het schip.

En ook voor de opvarenden", aldus de schipper.

Jan Kruisinga van Schuttevaer wil dat Rijkswaterstaat gaat bekijken welke nieuw te bouwen windmolens gevaar opleveren voor de scheepvaart.

Maar ook met het oog op de bevolking aan land. Want regelmatig is er sprake van gevaarlijke lading op een schip en een aanvaring kan dan uitgroeien tot een calamiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelkanaal


Langs veel rivieren en kanalen, zoals het Hartelkanaal, staan al enorme windturbines. Maar bijvoorbeeld ook langs de Oude Maas bij Binnenmaas zijn ze gepland.

Volgens Kruisinga hebben schippers al geklaagd over storingen bij het Hartelkanaal. "Dus is het onveilig en zouden die windmolens weg moeten. Dat is wel mijn optiek."

 

 

 

 

bottom of page