top of page

De wieken van windmolens verdraaien de feiten en produceren uitsluitend leugens in plaats van de beloofde energie-oplossing

 

Windmolens zijn als slechte decorstukken in een Atlantikwall die ons moet beschermen tegen een niet bestaande vijand.

Ze schieten alleen losse flodders, waarbij de Nederlandse burger als machteloze krijgsgevangene z’n landschap desondanks in een slachtveld ziet veranderen door een vuile oorlog die allang door een uitgekiende en vooral schaamteloze lobbymachine in z’n voordeel lijkt beslist.

 

Het ontmaskeren en tegenwerken van deze machine is de morele plicht van elke landelijke en lokale bestuurder die de belangen van zijn burgers serieus neemt en zich zijn ambtseed nog herinnert.

Nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis is er zonder enige inspraak van de burger en na een jarenlange campagne van bewuste desinformatie tot zo’n astronomische uitgave van gemeenschapsgeld besloten.

Een uitgave waarvan bij voorbaat de zinloosheid al uitgebreid wetenschappelijk is gedocumenteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slechts de genoemde lobby van betrokken energie en bouwbedrijven, projectontwikkelaars en vele belangengroeperingen blijft hardnekkig de mythe verkondigen van windenergie als noodzakelijk en zinvol en heeft in Minister Kamp klaarblijkelijk een kritiekloze buikspreekpop als woordvoerder gevonden.

 

De windenergieplannen heeft Diederik Samson volgens insiders als wisselgeld bedongen tijdens de coalitieonderhandelingen. Honderd miljard euro, wat een wisselgeld.                                          

Wat heeft de VVD daar in hemelsnaam voor terug gekregen?

 

Uitvoering van deze absurd kostbare plannen zal Nederland onvermijdelijk in een nog diepere en langduriger economische crisis storten.

 

Via de zoveelste, maar deze keer wel zeer uitzonderlijk forse belastingverhoging tientallen miljarden ophalen voor dit megalomane, maar vooral totaal nutteloze plan is door geen weldenkend mens aan de burgers uit te leggen, echter onze “volksvertegenwoordigers” nemen er niet eens de moeite voor.

 

Alles lijkt al ruim van tevoren bekokstoofd. Een schaamtelozer voorbeeld van totale minachting van de burger door politiek Den Haag is nauwelijks te verzinnen.

 

Als ook onze minister Kamp terug zou denken aan zijn ambtseed, zou hij zich diep moeten schamen en zich vast moeten voorbereiden op een uiterst negatief oordeel over zijn nalatenschap als bewindspersoon.

 

Deze zal ongetwijfeld uitvoerig zal worden gedocumenteerd tijdens een onvermijdelijke parlementaire enquête en in de toekomstige annalen over deze uiterst droevige periode in onze parlementaire geschiedenis.

 

  • Wix Facebook page

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

 

bottom of page