top of page

Een onthullend rapport van de Groene Rekenkamer met de echte cijfers

De dodelijke keerzijde van windenergie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Achtergrondinformatie windenergie

Rapport: Windenergie in Nederland 

  • Wix Facebook page

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

 

Een ervaringsdeskundige aan het woord:

"Laag–frequent geluid 


Wij woonden in Duitsland op 1300 meter van 2 windturbines. Na een aantal jaren slaagden wij er in ons huis te verkopen en zijn we van de herrie af.

 

Maar niemand gelooft je als je zegt dat je ziek wordt van die rotdingen.


Toen we naar Duitsland gingen waren wij beide normaal gezond. Na verloop van tijd kwamen er rare kwaaltjes.

 

Wat vaker hoofdpijn en gek genoeg veranderde onze huid ook. Bultjes en dat soort toestanden.

Tijdens de stille uren dreunde het huis of je binnen in een trommel woonde.

Maar ja, voorstanders van windturbines overtuig je toch niet.

 

Het is letterlijk vechten tegen windmolens.

Kortom, we huren nu zodat we, als er een turbine in de buurt komt, zonder veel problemen kunnen verkassen.

Met de gezondheid gaat het weer prima.

 

Sinds wij uit die streek zijn vertrokken is het aantal windturbines ongeveer verdubbeld. Allemaal van die 150 mtr. grote monsters.

 

Commentaar van mensen is vaak dat men er tijdens het fietsen of wandelen nauwelijks iets van merkt.

Dat klopt.

Maar er vlakbij wonen is een ander verhaal"   

 

De Dagelijkse Standaard-14-08-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier een aantal links naar wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van windturbines op onze gezondheid:

 

Beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines in Maastricht.

 

Let vooral op de plattegronden waarop de geluidscontouren voor laagfrequent geluid zijn ingetekend en projecteer die in gedachten op schaal over Barendrecht. Hoeveel van de Barendrechtse inwoners zouden daardoor getroffen worden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieken in Duitse windenergie bedreigen stroomvoorziening

 

De groeiende hoeveelheid Duitse windmolens zet steeds meer druk op het elektriciteitsnet in Nederland en Noordwest-Europa.

In het afgelopen halfjaar waren er twee crisissituaties waarbij een overaanbod van Duitse windstroom de balans op het Nederlandse stroomtransportnet bedreigde. Tennet voorziet grootschalige stroomuitval als de capaciteit in Duitsland niet wordt uitgebreid.

 

Dat blijkt uit het jaarverslag van netbeheerder Tennet. Plotselinge stroompieken uit de grote windmolenparken in Noord-Duitsland vinden onder meer via het Nederlandse net hun weg naar afnemers in Zuid-Duitsland.

Door de concentratie van windmolens in grote parken en de snel veranderende windomstandigheden kan snel een overaanbod van windenergie ontstaan.

 

,,Binnen twintig minuten kan de wind, en daarmee de hoeveelheid opgewekte windenergie, de transportstroom in Noordwest-Europa radicaal veranderen'', zegt een woordvoerder van Tennet.

De netbeheerder kan weinig invloed op het transport uitoefenen omdat stroom altijd de weg van de minste weerstand kiest. ,,Alleen aan de grens kunnen we een klein beetje sturen.''

 

In december en januari alarmeerde Tennet grote stroomverbruikers en producenten.

Door grote afnemers te vragen hun stroomverbruik terug te schroeven, werd stroomuitval voorkomen. Ook het opwekken van extra stroom kan enig soelaas bieden.

Doordat de verhouding tussen vraag en aanbod in beide gevallen in balans bleef, vond er geen stroomuitval plaats.

Sinds januari kwam het enkele malen bijna tot zo'n crisissituatie.

 

De Nederlandse regering overlegt met Duitsland over het grensoverschrijdende elektrictiteitsprobleem. Het is zaak dit zo snel mogelijk te regelen, benadrukt Tennet.

Stroomuitval door Duits overaanbod in Nederland kan een domino-effect in Noordwest-Europa tot gevolg hebben.

 

De plannen voor windmolenparken overal in Europa vormen een bedreiging voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening als niet tegelijkertijd de transportcapaciteit wordt uitgebreid.

,,Anders zijn grootschalige stroomstoringen in Noordwest-Europa niet te voorkomen'', aldus Tennet.

Ook in het transport van de stroom uit het geplande windmolenpark voor de kust van Egmond is nog niet voorzien.

 

Om straks de piekstroom van 6.000 megawatt te kunnen afvoeren, moet de capaciteit van de bestaande hoogspanningsleidingen worden opgevoerd.

Ook moet er in voldoende reservecapaciteit worden voorzien, omdat windmolens slecht een kwart van de tijd voldoende stroom opleveren.

 

Behalve uitbreiding van de capaciteit van het interne Duitse stroomnet pleit Tennet voor het in één hand brengen van alle Nederlandse transportnetten.

Nu is het hoogspanningsnet in handen van het staatsbedrijf Tennet en zijn regionale transportnetten veelal in handen van energiebedrijven.

 

bottom of page