top of page

Thuis komen met een slecht rapport

 

 

Tot onze verbazing kregen wij onlangs onverwachts een landschappelijk onderzoek windenergie Oude Maas en Heinenoord voorgeschoteld.

Het bedrijf Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw bekijkt hierin de plaatsing vanuit een puur landschappelijke visie.

Het lijkt er weer eens op dat dit rapport zoals gewoonlijk naar een bepaalde conclusie is toegeschreven.

De variant “het kan helemaal niet” lijkt in ieder geval niet onderzocht.

 

In het rapport word aangegeven wat een zegeningen windturbines ons gaan brengen en betekenen voor de verfraaiing van het landschap rond de Oude Maas, Barendrecht en Heinenoord.    

   

Tevens wordt er genoemd wat de belangrijkste kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard zijn.    

Dat zijn de openheid van het landschap, het reliëf van dijken en kreken en het polderpatroon.

Waar straks het open karakter en de andere mooie eigenschappen zijn gebleven is ons een raadsel, maar het lijkt er op dat deze via het riool zo de Oude Maas in worden gespoeld.

 

Er wordt zelfs gesproken over een soort Poort naar het Nationaal Landschap Hoeksche Waard.   

Zoals het hier beschreven staat lijkt het er op of het een soort welkomst- en triomfbogen van ongekende schoonheid zijn.

Dat het feitelijk symbolen zijn van politieke incompetentie en achterhaalde technologie, daar hoor je niemand over. Hieruit blijkt maar weer eens de kloof tussen politiek en burger.

 

In het rapport wordt ook het Natura 2000 gebied genoemd.

Men doet alsof het belang van dit gebied direct ophoudt bij de fysieke grenzen.

Iedereen begrijpt toch dat bevers en de vele andere hier aanwezige beschermde diersoorten voor hun voortbestaan ook buiten deze grenzen komen.

Dit kwetsbare en beschermde natuurgebied zal permanent geschaad worden door de komst van mega- windturbines.

Dit door geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt door de turbines. Ook zullen veel vogels en vleermuizen zich te pletter vliegen tegen de draaiende wieken.

 

Er worden in dit rapport varianten besproken zoals plaatsing op de Achterzeedijk die feitelijk onhaalbaar zijn.

Alle omringende woningen zouden volledig onbewoonbaar worden, onverkoopbaar en dus waardeloos.

De veiligheid en gezondheid van iedereen in de buurt zou in gevaar komen.

Er staat ook een variant in met 10 windturbines van 4 megawatt en een met acht stuks aan de kant van de gemeente Binnenmaas.

Bij onweer, storm en ijzel zou de omgeving verboden gebied moeten worden. Een regelrechte aanslag op de leefbaarheid van de gemeente Barendrecht en Binnenmaas en de gezondheid en het welzijn van zijn inwoners.

 

Er kunnen natuurlijk nog zo veel onderzoeken worden gedaan en rapporten verschijnen, er is nog steeds maar één eerlijke en staalharde eindconclusie mogelijk:

 

Het zéér dichtbevolkte Barendrecht is al zwaar belast door overlast gevende infrastructuur.

Er is gewoon géén geschikte locatie beschikbaar voor mega-windturbines in en om Barendrecht.

Er is bovendien een internationaal geaccepteerde minimale afstand nodig tussen bewoning en mega-windturbines.

Die is in Barendrecht nergens haalbaar. Conclusie: bouwt men toch binnen deze afstand dan schaadt en minacht men willens en wetens zijn inwoners.   

                                             

De lokale politici van kustgemeenten vinden een afstand van 18 kilometer uit de kust onacceptabel in verband met visuele overlast.

Op land echter, vindt men 450 meter tot woningen geen enkel probleem.

 

Dit rapport bespreekt alle mogelijke varianten en smijt zoals gewoonlijk bij alle verhalen vanuit de windindustrie continue met de opbrengst in megawatts. Dat is echter de maximale opbrengst bij windkracht zeven.

 

Het moet verplicht worden te melden dat daar op land gemiddeld maar zestien tot achttien procent van gehaald wordt. Zonnepanelen worden ook niet verkocht met een 24uurs zongarantie.

 

Dat zou lachwekkend en stupide zijn, maar bij windenergie wordt wel zo gerekend.

 

Verder zou niemand moeten accepteren dat zijn gezondheid gevaar loopt en zijn woningwaarde keldert door een absurd project als mega-windturbines in ons gebied.

Alles draait alleen maar om het onderling verdelen van tientallen miljarden belastinggeld door betrokken bedrijven en banken.     

De totale kosten voor de windmolenbouwplannen in Nederland worden nu voorzichtig geschat op 60 miljard Euro en komen volledig voor rekening van de burger.

 

Aangaande de gezondheid wil ik u wijzen op de ruim 2100 klachten die er vorig jaar zijn binnengekomen bij DCMR na plaatsing van windturbines bij Geervliet en Heenvliet.

Mensen slapen niet meer of slecht en raken vermoeid en overspannen. Hoezo geen gevaar voor de volksgezondheid?

De waardedaling van de huizen in Barendrecht zullen fors zijn.

Alle woningen die nu nog een prachtig vrij uitzicht hebben richting ons mooie recreatiegebied en de Hoeksche Waard zullen tientallen procenten in waarde gaan dalen.

Dat is de werkelijke situatie. Deze schade zal ongetwijfeld massaal verhaald gaan worden.

 

Een ander belangrijke punt speelt bij de locatie Oude Maas.

Er is daar zeer veel scheepvaartverkeer. Voor een aanzienlijk deel is dit het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De windturbines kunnen zorgen voor een gevaarlijke verstoring van het radarverkeer.

Er komen dan ook al bezwaren uit de binnenvaartwereld.

Men maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid op en rond de Oude Maas. Langs Barendrecht loopt de misschien wel gevaarlijkste rivierbocht in Nederland.  

 

Wat ook zwaar mee moet wegen is dat aan de Barendrechtse kant van de Oude Maas veel plaats is gemaakt voor recreatie.

Zowel aan de Achterzeedijk richting Thermen Barendrecht, het gebied bij het Pannenkoekenhuis,  als aan de Jan Gerritsenheuvel en de Carnissegrienden.

Hier zijn inmiddels tientallen miljoenen Euro’s in geïnvesteerd die straks verspild zijn omdat geen mens hier meer wil recreëren.

En dit terwijl het nog het enige mooie en ongerepte stuk natuur van Barendrecht is.

 

Kortom, het rapport van Vista is erg eenzijdig omdat het slechts over één onderdeel gaat.       

En dit terwijl de onmogelijkheden door een mooi verhaal én een aantal mooie illustraties worden gecamoufleerd.

 

Wij van de stichting Wind van Voren doen hierbij dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad van Barendrecht om afstand te nemen van dit rapport en verzoeken u dan ook om absoluut geen bouw van windturbines aan de Oude Maasoevers te accepteren.

 

Wij verwachten dan ook van u als betrokken bestuurders, dat u hier met de gemeente Binnenmaas over in gesprek gaat.

En dat u ook bij de gemeente Binnenmaas aangeeft dat windmolens aan hun kant van de Oude Maas absoluut onacceptabel zijn en onder geen enkele voorwaarde geplaatst mogen worden.

 

bottom of page