top of page

De mening van een arts over de windmolenplannen in Barendrecht

 

Voor de discussie omtrent de vaststelling van een toetsingskader met betrekking tot de plaatsing van windmolens in Barendrecht wil ik een nieuw gezichtspunt aandragen.

Dit is de stapeling van gezondheidsrisico’s die inwoners van onze gemeente ondervinden.

 

Tegenstanders van de komst van windmolens zijn op dit moment druk doende de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de windturbines bij de politiek voor het voetlicht te brengen. Deze niet geringe bezwaren zijn op zichzelf al voldoende om van plaatsing in Barendrecht af te zien.

 

Ik wil daaraan toevoegen dat er inmiddels in de medische wereldliteratuur overtuigend bewijs bestaat voor de  schadelijke gevolgen van fijnstof in de lucht voor de longfunctie van schoolkinderen en dat er hard bewijs is voor een duidelijk verhoogde kans op hartinfarct  voor iedereen die binnen 250 meter van een autosnelweg woont.

Vanuit de medische literatuur is  daarnaast veel bekend over geluidshinder en gezondheidsproblemen. Uit het feit dat de A15, A16 en A29 tegen Barendrecht aanliggen dan wel de gemeente doorsnijden volgt dat zowel geluidshinder als fijnstof reeele gezondheidsbedreigingen zijn.

 

Conclusie: op dit moment is er al een opstapeling van gezondheidsrisico’s en ziekmakende invloeden. Een extra “risicofactor” door de komst van windturbines is medisch gezien zeer ongewenst. De enig logische gevolgtrekking kan  niet anders zijn dan dat voor de komst van windmolens waar en hoeveel dan ook in Barendrecht geen plaats is.

 

 

Drs. P.A. Muller, wetenschappelijk docent ErasmusMC en huisarts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wix Facebook page

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

 

bottom of page